Мамандықтар

БАКАЛАВРИАТ 

Мамандық атауы

Шифр

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Журналистика

5B050400

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы

 

4 жыл

Әлеуметтік білім бакалавры

Қоғаммен байланыс

5B051400

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасы

 

жыл

Әлеуметтік білім бакалавры

Баспа ісі

5B042100

Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасы

 

жыл

Өнер бакалавры

Дизайн

5B042200

Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасы

 

жыл

Өнер бакалавры

МАГИСТРАТУРА

Мамандық атауы

Шифр

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Журналистика

6М050400

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы

 

2 жыл

Әлеуметтік ғылымдарының магистрі

Қоғаммен байланыс

6М051400

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасы

 

2 жыл

Әлеуметтік ғылымдарының магистрі

Баспа ісі

6М042100

Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасы

 

2 жыл

Өнер ғылымдарының магистрі

Дизайн

6М042200

Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасы

 

2 жыл

Өнер ғылымдарының магистрі

Халықаралық журналистика 6М051600

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасы

 

2 жыл Әлеуметтік ғылымдарының магистрі

ДОКТОРАНТУРА

Мамандық атауы

Шифр

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Журналистика

6D050400

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы

 

3 жыл

PhD доктор