Халықаралық жобалар мен зерттеулер

Ғылыми-білім беру жобаларына халықаралық гранттар

Грант беруші (грант кім берді) 

Гранттың атауы

Қаржыландырудың жалпы көлемі

(мың тг) тек 2018 ж.

Қаржыландыру көлеміндегі ҚазҰУ үлесі

(мың тг) тек 2018 ж.

Жобаны орындау мерзімі

ҚазҰУ тарапынан орындаушылар (Осы жобаға қатысқан ҚазҰУ-дың барлық қызметкерлерінің аты-жөні, ғылыми атағы және ғылыми дәрежесі)

Бірлесіп орындаушылар (қатысушы ұйымның атауы және оның орналасқан елі)

Мақсаты мен күтілетін нәтижелері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

НАТО

Phytotechnology for cleaning military sites

-

-

01/10/2016-31/03/21

Кенесов Б.Н., х.ғ.к., проф., Абит К., PhD-докторант

Биология және өсімдіктер биотехнологиясы институты

Ауыр металдардан топырақты фиторемедиациялау технологиясын әзірлеу