Халықаралық жобалар мен зерттеулер

Халықаралық жобалар

 

 

Грант беруші

 

Жоба атауы

Қаржыландыру көлемі (мың теңге)

 

Жобаны жүзеге асыру мерзімдері

ҚазҰУ тарапынан жобаны орындаушы (аталған жобаға қатысатын ҚазҰУ-нің қызметкерлерінің АТӘ, ғылыми атағы және ғылыми дәрежесі)

Жобаның мақсаты және күтілетін нәтижелері

 

 

 

1. Еуропалық комиссияның TEMPUS-TACIS Entrepreneurial University as a model for proper managerial interrelation among education, science and innovation development   2009-2012 профессор, э.ғ.д.  Мухамедиев Б.М., доцент, ф.-м.ғ.к. Альжанова Н.Ш., аға оқытушы, PhD доктор Джантемирова Д.С., э.ғ.к., доцент Садыханова Г.А. Әртүрлі мақсатты топтарға бағытталған инновациялар және инновациялық кәсіпкерлік бойынша білім беру бағдарламаларын құру және жетілдіру

2.

Экономикалық зерттеулердің консорциумы EERC

Monetary policy and stock market volatility

5000 долл.

2015

PhD докторы Ишуова Ж.Ш.

Елдің экономикалық тұрақтылығына монетарлық саясаттың әсерін бағалау. Аталған көрсеткішті дамушы мемлекеттер тұрғысында қарастыру және салыстыру

3. Erasmus + Жаңа әлеуметтік ортаға сәйкес жоғары білім беру мен корпоративтік секторларды біріктіруді жақсарту - ENINEDU Инновациялық кәсіпкерлік орталығын дамыту үшін 44 мың еуро 2017-2019 Еркін Н., Бимагамбетова Ж. Инновациялық кәсіпкерлік орталығының қызметін және материалдық-техникалық базасын жетілдіру (жабдық және қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламалар)