Ғылыми-зерттеу жұмыстары

 

«Экономика» кафедрасының ғылыми қызметінің негізгі бағыттары келесідей:

  • өңірлік ерекшеліктерді сипаттайтын факторларды кешенді талдау;
  • бірлескен кәсіпорындар бизнес-үдерістерінің ерекшеліктерін зерттеу;
  • басқарудың тиімді ұйымдастырушылық-экономикалық әдістер жүйесін құрастыру;
  • ұйымның тұрақты даму механизмін қалыптастыру үшін экономика-математикалық модельдер құрастыру.

 

Ғылыми жобалар және зерттеулер 


Ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбы Қаржыландыру көзі Жүзеге асыру мерзімі Жоба жетекшісі
1. ИРНАР05131314 Қазақстан Республикасында ғылымды қажет ететін салаларды қаржыландырудың тиімді модельдерін қалыптастыру ҚР БҒМ 2018–2020 Жупарова А., доктор PhD
2. 4359/ГФ4 Қазақстан өнеркәсібінің жиынтық факторлық өнімділігін бағалау ҚР БҒМ 2015–2017 Бордоусов О.В., э.ғ.к., доцент м.а., oleg3011@mail.ru
3. 1077/ГФ4 Еуразиялық экономикалық интеграция шарттарында Қазақстанның және басқа елдердің нақты қаржылық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің өзаратәуелділін зерттеу және болжамдау ҚР БҒМ 2015–2017 Мухамедиев Б.М., э.ғ.д., профессор, bulat.mukhamediyev@kaznu.kz
4. 4747/ГФ4 Ашық инновациялар қағидаларын пайдалану негізінде ғылым сыйымдылығы жоғары өндірістердің тұрақты инновациялық дамуы ҚР БҒМ 2015–2017 Садыханова Г.А., э.ғ.к., доцент, gulnara_sa@mail.ru
5. 4421/ГФ4 Жасыл экономикаға өту барысында Қазақстанның энергиясыйымдылығын жоғарлату: теория және жүзеге асырудың тәжірибелік шаралары ҚР БҒМ 2015–2017 Тлеппаев А.М., PhD докторы, arsentlp@gmail.com
6. 5371/ГФ4 Индустриалды саясатты тиімді жүзеге асыру негізінде ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату ҚР БҒМ 2015–2017 Дуламбаева Р.Т., э.ғ.д., профессор м.а., dulambaeva68@mail.ru

 

Студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, жас ғалымдарға ғылыми гранттар, қорлардың, үкіметтік емес ұйымдардың стипендиялары

Грант атауы (ғылыми зерттеулерге, саяхаттарға, ғылым саласындағы көрнекті жетістіктері үшін марапаттарға)

Грант беруші, ел

Магистрант/докторант аты-жөні

Сома

Мерзімі

1.

NIIED, GKS 2019 for Undergraduate students

GKS 2019 for Undergraduate students, Keimyung University

«Экономика» мамандығының 1 курс студенті Аманқұл Венера Нұржанқызы

Толық шығындарды өтеу

11 шілде - 14 тамыз 2019 жыл