Оқу-әдістемелік қызмет

Мамандық атауы 

Шифры 

Кафедрасы 

Оқу мерзімі

Біліктілігі

 БАКАЛАВРИАТ 

Экономика

5B050600

Экономика

4 жыл

Экономика және бизнес бакалавры

Менеджмент

5B050700

Менеджмент және маркетинг

4 жыл

Экономика және бизнес бакалавры

Есеп және аудит

5B050800

Есеп және аудит

4 жыл

Экономика және бизнес бакалавры

Қаржы

5B050900

Қаржы

4 жыл

Экономика және бизнес бакалавры

Мемлекеттік және жергілікті басқару

5B051000

Менеджмент және маркетинг

4 жыл

Экономика және бизнес бакалавры

Маркетинг

5В051100

Менеджмент және маркетинг

4 жыл

Экономика және бизнес бакалавры

Логистика (сала бойынша)

5В090900

Менеджмент және маркетинг

4 жыл

Қызмет көрсету саласының бакалавры

МАГИСТРАТУРА

Экономика

6М050600

Экономика

2 жыл; 1 жыл

Экономика ғылымдарының магистрі;

Экономика және бизнес магистрі

Менеджмент

6М050700

Менеджмент жәнемаркетинг

1 жыл; 1,5 жыл

Экономика және бизнес магистрі

Есеп және аудит

6М050800

Есеп және аудит

2 жыл; 1 жыл

Экономика ғылымдарының магистрі;

Экономика және бизнес магистрі

Қаржы

6М050900

Қаржы

2 жыл; 1 жыл

Экономика ғылымдарының магистрі;

Экономика және бизнес магистрі

Мемлекеттік және жергілікті басқару

6М051000

Менеджмент жәнемаркетинг

2 жыл; 1 жыл

Экономика ғылымдарының магистрі;

Экономика және бизнес магистрі

Маркетинг

6М051100

Менеджмент жәнемаркетинг

2 жыл; 1 жыл

Экономика ғылымдарының магистрі;

Экономика және бизнес магистрі

Инновациялық менеджмент

6М051700 

Менеджмент жәнемаркетинг

2 жыл; 1 жыл

Экономика ғылымдарының магистрі;

Экономика және бизнес магистрі

Жобаны басқару 

6М051800 

Менеджмент жәнемаркетинг

2 жыл; 1 жыл

Экономика ғылымдарының магистрі;

Экономика және бизнес магистрі

Құқық және экономика негіздері

6М011500

Экономика

2 жыл; 1 жыл

Педагогика ғылымдарының магистрі; білім магистрі

ДОКТОРАНТУРА

Экономика

6D050600

Экономика

3 жыл

PhD докторы

Менеджмент

6D050700

Менеджмент жәнемаркетинг

3 жыл

PhD докторы

Есеп және аудит

6D050800

Есеп және аудит

3 жыл

PhD докторы

Қаржы

6D050900

Қаржы

3 жыл

PhD докторы

Мемлекеттік және жергілікті басқару

6D051000

Менеджмент жәнемаркетинг

3 жыл

PhD докторы

Логистика (сала бойынша)

6D090900

Менеджмент жәнемаркетинг

3 жыл

PhD докторы

Инновациялық менеджмент

6D051700

Менеджмент жәнемаркетинг

3 жыл

PhD докторы

Жобаны басқару

6D051800

Менеджмент жәнемаркетинг

3 жыл

PhD докторы