Жоба тапсырмалары

- Оқу сабақтары шеңберінде мақсатты топ қалдықтарды тұрақты басқару саласында Еуропадағы соңғы зерттеулерді, озық тәжірибені және жаңа технологияларды қарастырады.

- тренингтерден және студенттерді бағалау бойынша жұмысжүргізгеннен кейін, профессорлық-оқытушылар құрамы жаңа оқу жоспарындағы құзыреттілікті анықтайтын салалық қызметтестікті, сондай-ақ оқу жоспарларын әзірлеудегі соңғы тәсілдермен үйлестіре алады.

- мақсатты топ кәсіпкерлікті және оқытудың модулінде инновациялықәдістерді біріктіруге қабілетті болады- мақсатты топ әрбір білім беру мақсатына, оның ішінде білім деңгейін,ми шабуылын, пікірлер жинау, білімді тестілеуді бірлесіп анықтау үшін педагогикалық тұрғыдан үздік электронды оқыту құралдарын таңдай алады.
- жоғарыда келтірілген білімге негізделіп қалдықтарды тұрақты басқару бойынша онлайн оқытудың сегіз модулі құрылады (әрбір университет 6-9 ECTS бір немесе екі модулін құрастырады )