Жобаның негізгі мақсаты

- Қазақстан мен Ресейдегі физикалық ғылымдары мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы жоғары білімберу жетістіктерін меңгеруді халықаралық тұрғыда жетілдіру және жаңалау. Бұл мақсатқа елдер бойынша қатысатын серіктес ЖОО-ларда жергілікті оқу орындарының әлеуетін құру арқылы қол жеткізіледі (жобаның негізгі мақсатты тобы)

1) қалдықтарды тұрақтыбасқару саласында және

2) жаңа еуропалық педагогикалық тәсілдермен. Одан басқа, қалдықтарды тұрақты басқару бойынша онлайн-оқытудың сегіз модульдері екінші мақсатты топтың, студенттер мен компаниялар / жергілікті / аймақтық билік органдарының қызметкерлері мүддесі үшін құрылады.