Халықаралық жобалар

Жылуфизика және техникалық физика кафедрасы  «585761-EPP- 1-2017- 1-FI- EPPKA2-CBHE- JP Ресей мен Қазақстанныңжоғары оқу орындарында қалдықтарды тұрақты басқарудағы құзыреттіліктіарттыру» Халықаралық жобаcы қатысушысы. 

 

Кафедра сайтында ақпараттарды өңдеуге жауаптылар Шортанбаева Жанар Каиржановна, Рахат Бақытжан Темірланұлы.