Факультет жайлы

Ақпараттық технологиялар факультетінің миссиясы (АТФ)
Ұлттық экономиканың қарқынды дамып келе жатқан АТ секторы үшін
әлемдік деңгейдегі жоғары білікті мамандарды дайындау
Факультеттің стратегиялық мақсаты – заманауи IT-саласының
нарық қажеттіліктерін қанағаттандыратын және кәсіби білім беру
стандарттарының талаптарын ескеретін, әлемдік және ұлттық білім беру
кеңістігінде АТ мамандарын даярлау саласына айтарлықтай үлес қосатын
ғылыми білім беру орталығын құру.  
Осыған байланысты АТ факультетінің міндеттері келесідей:        
 - экономиканың IT-секторының жоғары білікті мамандарға деген
қажеттіліктерін қанағаттандыру;
- Қазақстанның цифрлануын дамыту үшін ғылыми-зерттеу
жұмыстарына студенттер мен оқытушыларды тарту, ғылыми қоғамдастық
жұмысын жандандыру;
- машықтанушылар практикасын ұйымдастыруды жетілдіру және IT-
индустрияның жетекші ұйымдарымен келісімшарттарға отыру;
- еңбек нарығында бәсекеге қабілетті IT-мамандарды даярлау
мақсатында жұмыс берушілермен серіктестік жүйесін құру;
- IT-мамандарды даярлау саласында жетекші университеттер және
ғылыми орталықтармен серіктестік жүйесін құру;
- Бакалавриат → магистратура → докторантура білім беру процесінің
сапалы және көп деңгейлі үздіксіздігін қамтамасыз ету.
- QS World University Ranking-де университеттің көрсеткіштерін
жақсартуға үлес қосу.
Ақпараттық технологиялар факультеті үш кафедрадан тұрады:
- Ақпараттық жүйелер;
- Информатика;
- Жасанды интеллект және Bigdata.
Ақпараттық жүйелер кафедрасы екі мамандық бойынша бакалавриат,
магистратура және докторантура дайындайды:
- Ақпараттық жүйелер;
- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері.
Бакалавриаттың Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша
«Ақпараттық жүйелер» негізгі білім беру бағдарламасынан бөлек ағылшын
тілінде «Индустриалды ақпараттық жүйелер» бағдарламасы өтіледі. Бұл
бағдарламның ерекшелігі өнеркәсіптік кәсіпорындарды толығымен
автоматтандыру және ақпараттандыру бойынша мамандарды дайындау
болып табылады. 2018 жылы Эрасмус+ жобасының аясында қазіргі заманғы
қолданбалы зияткерлік ақпараттық жүйелер саласындағы мамандарды
даярлауға бағытталған бакалавриаттың «Компьютерлік лингвистика» атты
жаңа білім беру бағдарламасының ашылуы жоспарланып отыр.

2018 жылы бакалавриаттың Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
мамандығы бойынша «Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі» базалық білім беру
бағдарламасынан басқа, киберқауіпсіздік жүйелерін зерттеу және дамыту
саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған
«Киберқауіпсіздік» атты жаңа бакалавриат бағдарламасының ашылуы
жоспарланып отыр.
Информатика кафедрасы екі мамандық бойынша бакалавриат, магистратура
және докторантура дайындайды:
- Информатика;
- Есептеу техникасы және бағдарлық жабдықпен қамтамасыз ету. Сонымен
қатар, -Информатика, Есептеу техникасы және басқару мамандығы бойынша
докторантура оқытылады.
«Жасанды интеллект және Big Data» кафедрасы төмендегідей білім беру
бағдарламаларын жүзеге асырады:   
- бакалавриат «автоматтандыру және басқару»;
- магистратура және докторантура «жасанды интеллект және үлкен деректер
(Big Data)», «автоматтандыру және басқару» және «интернет заттар».   
Барлық білім беру бағдарламалары жұмыс берушілермен бірлесіп әзірленеді
және практика қажеттіліктеріне бағдарланған. Сондай-ақ, әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ профессорларымен бірге серіктес фирмалардың
қызметкерлері де білім беруге тартылады.