Мамандықтар

Мамандық атауы
Шифр Кафедрасы Оқу мерзімі
Біліктілігі
БАКАЛАВРИАТ
Шығыстану
5В020900 Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы
Қытайтану кафедрасы
Қиыр Шығыс кафедрасы
Түрксой кафедрасы
4 жыл Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
 

Шетел филологиясы (араб тілі) 

 
5В021013  Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы  жыл Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
Шетел филологиясы (түркі тілі)  5В021014  Түрксой кафедрасы
жыл Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
 
Шетел филологиясы (корей тілі)  5В021015  Қиыр Шығыс кафедрасы
 
жыл  Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
 
Шетел филологиясы (қытай тілі)  5В021016  Қытайтану кафедрасы
 
жыл Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
Шетел филологиясы (жапон тілі) 5В021017 Қиыр Шығыс кафедрасы
жыл Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
Шетел филологиясы (парсы тілі) 5В021018 Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы 
жыл Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
Шетел филологиясы (хинди, урду тілдері) 5В021021 Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы 
жыл Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
Аударма ісі
5В020700

Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы 

Қытайтану кафедрасы

Қиыр Шығыс кафедрасы

Түрксой кафедрасы
жыл Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

Түркітану

 

5B021200

 

Түрксой кафедрасы

жыл

 

Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

 

МАГИСТРАТУРА
Шығыстану
6М020900

Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы 

Қытайтану кафедрасы

Қиыр Шығыс кафедрасы

Түрксой кафедрасы
2 жыл, 1 жыл

Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

 

Шетел филологиясы
6М021000

Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы 

Қытайтану кафедрасы

Қиыр Шығыс кафедрасы

Түрксой кафедрасы
2 жыл, 1 жыл

Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

 

Шетел филологиясы (совместная с Хангукским университетом иностранных языков, Республика Корея) 6М021015 Қиыр Шығыс кафедрасы
жыл Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
Аударма ісі
6М020700

Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы 

Қытайтану кафедрасы

Қиыр Шығыс кафедрасы

Түрксой кафедрасы
2 жыл, 1 жыл

Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

 

Түркітану
6М021200 Түрксой кафедрасы
2 жыл, 1 жыл

Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

 

ДОКТОРАНТУРА
Шығыстану
6D020900

Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы 

Қытайтану кафедрасы

Қиыр Шығыс кафедрасы

Түрксой кафедрасы
жыл PhD докторы
Түркітану
6D021200 Түрксой кафедрасы
жыл PhD докторы