Мамандықтар

БАКАЛАВРИАТ 

Мамандық атауы

Шифры

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Биология

5B011300

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы

 

Биофизика және биомедицина кафедрасы

4 жыл

Білім бакалавры

Биология

5B060700

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы

 

Биофизика және биомедицина кафедрасы

4 жыл

Жаратылыстану бакалавры

Биотехнология

5B070100

Биотехнология кафедрасы

 

Молекулалық биология және генетика кафедрасы

4 жыл

Техника және технологиялар бакалавры

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау  

5B080400

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы

 

Биофизика және биомедицина кафедрасы

4 жыл

Ауылшаруашылық бакалавры

 

МАГИСТРАТУРА

Мамандық атауы

Шифры

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Биология

6M011300

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы

 

Биофизика және биомедицина кафедрасы

2 жыл

Педагогика ғылымдарының магистрі

Биология

6M060700

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы

 

Биофизика және биомедицина кафедрасы

2 жыл

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Биотехнология

6M070100

Биотехнология кафедрасы

 

Молекулалық биология және генетика кафедрасы

2 жыл

Техника ғылымдарының магистрі

Геоботаника

6M061300

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы

2 жыл

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Наноматериалдар мен нанотехнологиялар

6M074000

Биотехнология кафедрасы

 

 

1,5 жыл

Техника ғылымдарының магистрі

 

ДОКТОРАНТУРА

Мамандық атауы

Шифры

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Биология

6D060700

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы

 

Биофизика және биомедицина кафедрасы

3 жыл

PhD доктор

Биотехнология

6D070100

Биотехнология кафедрасы

 

Молекулалық биология және генетика кафедрасы

3 жыл

PhD доктор

Геоботаника

6D061300

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы

3 жыл

PhD доктор

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

6D080400

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы

 

3 жыл

PhD доктор