Ғылыми жобалар және зерттеулер

 

      №

Жобаның атауы

Жоба жетекшісі:

Кезең

Ғылыми бағытты

1 

2 

3 

4 

6 

1 Түркі-славян әлемі этнотарихи және социомәдени диалог моделі ретінде Хабижанова Г.Б. 2015-2017 Қазақстан тарихы
2 Қоғамның түбегейлі өзгерістер кезеңіндегі: сталиндік модернизация кезеңіндегі Қазақстандағы әйелдер өмірінің тарихы (1920-1930) Кундакбаева Ж.Б. 2015-2017 Қазақстан тарихы

3

Қазақ хандығының мемлекеттік басқару институттары.

 

т.ғ.д.,профессор Кәрібаева Б.Б.

2018-2020 жж.

Ежелгі қазақ хандығы кезеңінің жаңа тұжырымдамалық ұстанымдары көшпелі мемлекеттіліктің ғылыми мәселелерімен  зерттеулер ХІХ ғасырдың бірінші жартысында.

4

Ұлы даланың тарихы мен мәдениеті .

 

т.ғ.д., профессор Омарбеков Т.О. 

2018-2020 жылдар

Ежелгі және ортағасырлық Алтай халықтарының ерекшеліктерін және этномәдени процестерін (I мың. BC- XVIII ғ.),   талдау   саяси және этноәлеуметтік  көшпелi мемлекеттiк институттардың сабақтастығы,  этномәдени құрылым  дәстүрлі көшпелі қоғам (XIII-XVIII ғғ.),   Ресей империясының көшпелі халықтарға қатысты саясаты   Орталық Азия (XVIII - XX ғасырдың басы).

5

Түркі халықтарының этномәдени бейнесін қалпына келтірудегі мифологиялық және рухани тәжірибелер.

т.ғ.к., қауымд. профессор Ноғайбаева М.С.

2018-2020 жылдар

Орталық Азия түркі халықтарының идеологиясын зерттеу негізінде этнотарихи мәселелерді ғылыми талдау. Адам мен қоршаған әлем арасындағы қарым-қатынастың ерекше өркениеттік моделі ретінде әлемнің этнотарихи және мифологиялық бейнесін толық түсіну ұсынылған .Космогониялық мифтердің ортақ көзқарастары, олардың тарихи эволюциясы және рухани бірлігі түркі халықтары үшін анықталған.