Мамандықтар

Мамандық атауы 

Шифр 

Кафедра 

Оқу мерзімі

Біліктілік

БАКАЛАВРИАТ

Қоғамдық денсаулық сақтау

5В110200

Эпидемиология және гигиена

4

Денсаулық сақтау бакалавры

 

Дене шынықтыру және спорт

5В010800

Дене тәрбиесі және спорт

4, 3, 2 жыл

Білім беру бакалавры

МАГИСТРАТУРА 

Менеджмент

6М050700

Денсаулық сақтау саясаты және оны ұйымдастыру

1, 1,5 және 2 жыл

Экономика және бизнес магистрі

Психология

6М050300

Денсаулық сақтау саясаты және оны ұйымдастыру

1, 2 жыл

Әлеуметтік білім магистрі

Юриспруденция

6М030100

Денсаулық сақтау саясаты және оны ұйымдастыру

1, 2 жыл

Құқық магистрі

Дәрігерлік емдеу ісі мамандығы

 

6М110500

Эпидемиология және гигиена

2

Дәрігерлік емдеу ісі мамандығы бойынша медицина ғылымдарының магистрі

Дәрігерлік емдеу ісі мамандығы

 

6М110500

Эпидемиологии и гигиены

2

Магистр медицинских наук

Қоғамдық денсаулық сақтау

6М110200

Биомедстатистика және дәлелді медицина

2 жыл

Медицина ғылымдарының магистры

Қоғамдық денсаулық сақтау

6М110200

Биомедстатистика және дәлелді медицина

1 жыл

Денсаулық сақтау магистры

Дене шынықтыру және спорт

(ғылыми және педагогикалық)

6М010800

Дене тәрбиесі және спорт

2 жыл

Педагогика ғылымдарының магистрі

ДОКТОРАНТУРА 

Қоғамдық денсаулық сақтау

6D110200

Биомедстатистика және дәлелді медицина

3 жыл

PhD

Дене шынықтыру және спорт

6D010800

Дене тәрбиесі және спорт

3 жыл

Доктор философии (PhD)

 

ЖОҒАРҒЫ МЕДИЦИНА МЕКТЕБІНІҢ МАМАНДЫҚТАРЫ                             

Білім беру бағдарламасының атауы

Шифр

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

БАКАЛАВРИАТ

Жалпы медицина

5B130100

Теориялық пәндер кафедрасы

5 жыл

Медицина бакалавры

Зертханалық медицина

 

Теориялық пәндер кафедрасы

4 года

Денсаулық сақтау бакалавры

ҮЗДІКСІЗ ИНТЕГРИРЛЕНГЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ БІЛІМ

ДАЙЫНДАУ БАҒЫТТАРЫ - 7M101 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ*

Жалпы медицина

(ағылшын тілінде)

 

Клиникалық пәндер кафедрасы

 

6 жыл

Жалпы тәжірибелі дәрігер

Денсаулық сақтау магистрі

Педиатрия

 

Клиникалық   мамандықтар кафедрасы

6 жыл

Жалпы тәжірибелі бала дәрігері

Денсаулық сақтау магистрі

Стоматология

 

 

Клиникалық пәндер кафедрасы

5 жыл

Жалпы тәжірибелі тіс дәрігері

Денсаулық сақтау магистрі

Фармация

 

Клиникалық пәндер кафедрасы

5 жыл

Жалпы тәжірибелі фармацевт

Денсаулық сақтау магистрі

*-2019-2020 оқу жылынан бастап

 ИНТЕРНАТУРА**

Білім беру бағдарламасының атауы

Шифр

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Жалпы медицина

5В130100

Клиникалық пәндер кафедрасы

2 жыл

Жалпы тәжірибелі дәрігер

Стоматология   Клиникалық пәндер кафедрасы 1 жыл Жалпы тәжірибелі стоматолог

**-оқуды ГОСО 2006 бойынша жалғастырушылар үшін