«Ғарыш кеңістігін және интеллектуалды роботтар жүйесін зерттеу саласындағы қолданбалы оқу бағдарламасы / APPLE»

Название и цели проекта: 573545-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP «Ғарыш кеңістігін және интеллектуалды роботтар жүйесін зерттеу саласындағы қолданбалы оқу бағдарламасы / APPLE»

 

APPLE жобасы ғарыш және интеллектуалды роботтар жүйесін зерттеу саласында қолданыстағы оқу жоспарларын бейімдеуге, жаңғыртуға және қайта құрылымдауға; осы саладағы жаңа үрдістерге, еңбек нарығында сұранысқа және Болон процесіне сәйкес сертификатталған курстарды құруға; инновациялық оқу бағдарламаларын сынақтан өткізуге және нәтижелерді таратуға бағытталған. Оқу бағдарламаларындағы жоспарланған реформа мазмұнға, құрылымға, оқыту әдістеріне және Еуропаның жоғары білім беру саласындағы жаңғыртылған оқу бағдарламаларының оқу материалдарын қолдануға көңіл бөлуге негізделген.

Жобаның миссиясы шолу / талдау / жаңарту арқылы қолданыстағы оқу бағдарламаларын осы саладағы соңғы жетістіктерді ескере отырып, қолданбалы оқу бағдарламасын енгізу; бакалавриат және магистратураның жаңа оқу бағдарламаларын өңдеу, жүзеге асыру және аккредитациялау; жаңа оқу бағдарламасының негізінде тиімді оқыту үшін қолданыстағы зертханаларды жаңғырту және жабдықталған жаңа зертханаларды құру; жаңа оқу бағдарламасына сәйкес ғылыми кадрларды / оқытушыларды қайта даярлау; стейкхолдерлердің қолдауымен жаңа оқу бағдарламаларын жүзеге асыру болып табылады

 

Жоба сайты:

http://www.space-robotics.de/

https://www.facebook.com/Space-Engineering-Robotics-Education-467792926896424/


Жоба логотипі: