Шаруашылық есептегі орталықтар

Радиациялық бақылау орталығы (жетекшісі – х.ғ.к. Б.М. Уралбеков) Қазақстандағы табиғи және жасанды радионуклидтермен ластанған аумақтардың радионуклидтік талдауын жүргізіп, радиоэкологиялық жағдайын бақылайтын алдыңғы қатарлы орталық болып табылады.

Орталықтың атқаратын қызметтер саласы:

 • ·      табиғи су, топырақ, шөгінділер, таулы жыныстар, кен және құрылыс материалдарын радиациялық бақылау;
 • ·      ластанған аудандар мен аномальды аумақтарда кешенді радиоэкологиялық мониторинг жүргізу;
 • ·      радиоэлементтердің миграциясын зерттеу мен гидрохимиялық көрсеткіштерді есептеу үшін радиоизотоптық әдісті қолдану;
 • ·      уранның аналитикалық химиясы мен суды радиациялық бақылау бойынша біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру.

 

«ӨРКЕНДЕУ» ғылыми-зерттеу және білім беру орталығының (жетекшісі – х.ғ.к., қауымд. проф. Х.С.Тасибеков) зертханалары Қазақстан Республикасының аккредитация жүйесі бойынша аккредитацияланған:

-       электрохимия өндірісінің технологиясы зертханасы (меңгерушісі – А.П.Курбатов, тел.: +7 (727) 2920991) батареялар және элементтер (марганец-мырышты және сынап-мырышты), аккумуляторлар және аккумулятор батареяларын (никель-кадмий сілтілі, литийлі ), металдық және бейметалдық қаптамалар (бейорганикалық, алюминий мен оның балқымаларынан тұратын анодты-тотықты жартылай дайын өнім) шығарады.

-       «Биосфера экологиясы» (меңгерушісі – Б.Н.Кеңесов, тел.: +7 (727) 2921374) мен «Металдарды талдау» зертханалары (меңгерушісі – А.Ю.Соколов) ауыз су, табиғи су, ағынды, өндірістік және канализациялық құбыр суларын, топырақ, қиыршық, түпкі шөгінділер, өндіріс қалдықтарын, минералды тыңайтқыштар, елді мекен және санитарлы-қорғау зоналарындағы атмосфералық ауа, өндірістік өнеркәсіптердің ауаға шығаратын қалдықтарын талдайды.

Орталықтың білім беру бағдарламалары:

-       Оқу мекемелерінің, өндірістік компания қызметкерлеріне арналған химия және химиялық технология бойынша біліктілігін арттыру курстары;

-       химия пәні бойынша оқушыларға арналған олимпиадаларға практикалық турына даярлау курстары;

-       аналитикалық және коллоидтық химияның таңдамалы тараулары бойынша ал-Фараби атындағы ҚазҰУ Біліктілікті арттыру институтымен бірлескен онлайн оқыту курстары.

 

Органикалық материалдарды талдау орталығы (жетекшісі – х.ғ.д., проф. Г.А. Мун) келесі ақылы қызметтерді көрсетеді:

- техникалық және медика-техникалық талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында органикалық заттар мен материалдарды (синтетикалық және табиғи, полимерлер, дәрілік өсімдік шикізаты) талдау;

- органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы және технологиясы саласындағы кәсіби жүұмысшылар, инженерлер және мектеп оқушылары үшін кеңес беру, оқу және тренингтік қызметтер;

- мектеп оқушылары үшін ғылыми жобалардың орындалуына жетекшілікті жүзеге асыру.

Мекен-жайы: 050040, Алматы, әл-Фараби даңғылы, 71. Тел.: +7 (727) 393-19-12.

 

Көмірсутек шикізатын өңдеу өнімдерін талдау орталығы (жетекшісі – х.ғ.д. Е.А. Аубакиров) төмендегідей қызметтерді жүзеге асырады:

- жүн майлары мен ланолинді фармакопейлі аттестаттау бойынша және өсімдік майларын гидрлеу өнімдерін анализдеу үшін физика-химиялық сипаттамаларын анықтау;

- жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне «Физикалық химия пәнінен күрделілігі жоғары есептерді шығару» бойынша білім беру бағдарламасын жүзеге асыру. Білім беру бағдарламасының мақсаты – химиялық және физикалық-химиялық үдерістердің өту заңдылықтарын, фазалық және химиялық тепе-теңдік күйлерін, кинетика мен электрохимияның заңдылықтарын зерттеу.

- мұнай-газ саласы қызметкерлерінің кәсиби білімдерін арттыруға арналған курстар:

 • •         Евроодақтағы және әлемдегі дамыған елдердегі мұнай өңдеудің жай күйі.
 • •         Қазақстанда және ТМД елдеріндегі мұнай өңдеудің жай күйі.
 • •         Қазақстанда және ТМД елдеріндегі мұнай және газ тасымалдау.
 • •         Мұнай және газ өңдеудің инновациялық технологиясы.
 • •         Құрлықта және теңізде мұнай және газды өндіру технологиясы.
 • •         Кәсіпшілдік химия. Мұнай және газды өндіруде реагенттермен материалдар, олардың қолданылуы.
 • •         Күкірт алу қондырғысы. Клаус әдісі.
 • •         Парафинді және тұтқырлығы жоғары мұнайды дайындау. Мұнайды дайындау мен тасымалдау (технологтар мен лаборанттар үшін).
 • •         Мұнай өңдеумен мұнайхимиялық синтездің химиялық технологиясы
 • •         Газ өңдейтін мекемелердегі көмірсутекті газдар мен газконденсатты дайындау және өңдеу технологиясын жетілдіру.
 • •         Күкіртсутекті және күкіртқұрамды заттарды бейтараптандыру.
 • •         Мұнай-газ құрылғыларын коррозияға қарсы қорғау
 • •         Пластардан мұнайда алуды арттыру әдістері
 • •         Мұнайды өндірудің жаңа технологиясы мен техникасы

 

Материалдардың физика-химиялық сараптама орталығы (жетекшісі – х.ғ.к. М.И. Тулепов) әртүрлі материалдар, заттар және өнімдерді сот сараптамасын орындау бойынша қызмет көрсетеді. Орталық әртүрлі қатты, сұйық және газтәрізді заттар мен материалдарға химиялық талдау орындау үшін заманауи приборларды қолданады:

 • •       Сапалық және сандық талдауға арналған Clarus 500 GC газ хроматографы.
 • •       Мұнайхимия, медициналық, азық-түлік, ауыл шаруашылық, дәрілік, психотропты, есірткілік заттарды және биологиялық жүйелерді анықтау мен экологиялық жағдайды бақылауға арналған ISQ масс-спектрометриялық детектормен жабдықталған «Хроматэк - Кристалл 5000» хромато-масс-спектрометрі.
 • •       Қатты отындар және басқа заттарды талдау кезде C, N, S, Cl анықтауға арналған Multi EA 4000 (Analytik Jena) элементті анализатор.
 • •       Заттар мен материалдардың сапалы және сандық талдауға арналған УК-спектрофотометрлер.

Орталық келесі жұмыстар бойынша қызмет көрсетеді:

 • •       Жанар-жағармай материалдары, мұнай өнімдері мен отындарды талдау;
 • •       Резина, пластмасса және олардың негізіндегі өнімдерді талдау;
 • •       Қоспалар, металдар және олардың негізіндегі өнімдерді талдау;
 • •       Спиртқұрамды сұйықтықтарды талдау;
 • •       Құрылыс материалдарды талдау;
 • •       Хош иісті және косметикалық заттарды талдау.