Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: Масаншы көшесі 39/47, OК 4, 404-бөлме

Кафедраның телефоны: 8(727) 377-33-33 (1756)


 

 

Насимова Гүлнәр Өрленбайқызы - Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының меңгерушісі, саясаттану ғылымдарының докторы, профессор

8(727) 377-33-33 (1756)

e-mail: Gulnar.Nasimova@kaznu.kz 

 

 


     
 

Халикова Шахназ Бахитжанқызы - Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, аға оқытушы

8(727) 377-33-33 (1756)

e-mailShahnaza.Halykova@kaznu.kz

 

  

     
 

Абжаппарова Айгүл Абдумуталіпқызы - Кафедра меңгерушінің ғылыми-инновациялық және халықаралық қызметтестік жұмыс бойынша орынбасары, аға оқытушысы

8(727) 377-33-33 (1756)

e-mail: Abzhapparova.Aigul@kaznu.kz

 

Дайындау бағытының тізімі

Мамандық шифры

Мамандық

Білім алу мерзімі

Дәрежесі

Бакалавр

6В03106

Саясаттану

4

6B03106 - Саясаттану білім бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

Магистратура 

7M03110

Саясаттану

2

7M03110 - Саясаттану білім бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

7M03108

Конфликтология

2

7M03108 - Конфликтология білім бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

7M03107

Мемлекеттік басқару және қоғамдық қауіпсіздік

2

7M03107 - Мемлекеттік басқару және қоғамдық қауіпсіздік білім бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

Докторантура

8D03104

Саясаттану

3

Саясаттану білім бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)

8D03103

Конфликтология

3

8D03103 - Конфликтология білім бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)

2020-2021 оқу жылының пәндері

Бакалавр:

Саясаттану

Саясат теориясы

Саяси ілімдер тарихы

Cаяси жүйелер және тәртіптер

Халықаралық қатынастар теориясы (ағылшын тілінде)

Саяси кратология

Саяси модернизация

Әлемдік саяси үдеріс

Саяси мәдениет және әлемдік идеологиялар

Саяси ғылымдағы зерттеу әдістер

Әлемдік саяси үдеріс

Саяси коммуникациялар

Саяси әлеуметтану

Саяси конфликтология

Партиялар және партиялық жүйелер

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен ұлттық қауіпсіздігі

Саяси менеджмент

Халықаралық қатынастар теориясы

Scientific writing (ағыл.)

Салыстырмалы саясаттану

Қолданбалы саясаттану

Қазақстандағы азаматтық қоғамның институттары

Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделері

Саяси имиджеология

Демократияның теориясы және тәжірибесі

Партиялар және партиялық жүйелер

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен ұлттық қауіпсіздігі

Әлемдік қауымдастықтағы ҚР саяси-дипломатиялық қызметі

Терроризм мен экстремизмге қарсы тұрудың саяси технологиялары

Саяси менеджмент

 

Магистратура:

7M03110 Саясаттану 

Мемлекеттік саясат

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау

Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар мен жаһандық даму

Өркениет тарихындағы соғыс пен бейбітшілік

Мемлекеттік басқару

Әлемдік саясаттағы Шығыс

Әлемдік саясаттағы АҚШ және Еуропалық Одақ 

Әлемдік саясаттағы Орталық Азия

Халықаралық конфликт және оларды реттеудің тәжірибесі

Қазіргі әлемдегі интеграциялық үрдістер

Саяси легитимділік: тәжірибесі және тарихи формалары

 

7M03108 Конфликтология

Жанжалды зерттеудің теориялары мен әдістері

Жанжалдарды шешу: стратегиялар және әдістер

Конфликтология тарихы

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау

Конфликтологиядағы сараптама мен болжау

Билік пен қоғам жүйесіндегі жанжалдар

Еңбек даулары мен жанжалдары

Жанжал және гендерлік фактор

Табиғат, ресурстар және жанжал

Жанжалдарды шешудегі медиация

Бейбітшілік мәдениеті, толеранттылық және этносаралық қатынастар

 

7M03107 Мемлекеттік басқару және қоғамдық қауіпсіздік 

Мемлекеттік басқару

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау

Аймақтық және муниципалды басқару

Мемлекеттік қызметті басқару технологиялары

Экономикалық және саяси үрдістерді стратегиялық басқару

Мемлекеттік бағдарламаларды басқару

Мемлекеттік саясат

Саяси менеджмент тарихы мен теориясы

Антидағдарыстық басқару

Қоғамдық қауіпсіздік

Саясатта заманауи консалтинг

 

8D03104 - Саясаттану

Саяси процестер мен жағдайлардың қолдану модельдеу

Қазіргі саяси зерттеулердің әдіснамасы

Саяси зерттеулер cараптамалық әдістері

Саяси транзитология

Академиялық жазу

Ғылыми зерттеудің әдістері

 

8D03103 – Конфликтология

Конфликт басқарудың қазіргі теориясы

Мемлекеттік басқарудағы қақтығыстар

Конфликтологиялық талдау және сараптама

Қақтығыстарды шешудегі азаматтық қоғам

Академиялық жазу

Ғылыми зерттеудің әдістері