Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы

 

Кафедраның мекен-жайы: Масанчи 39/47, каб. 409

Кафедраның телефоны: 8(727) 3773333 (1762)

 

 

 

 

Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының меңгерушісі, социология ғылымдарының докторы, профессор

Абдирайымова Гульмира Сериковна

+7(727) 23773333  (1761)

e-mail:gulmira.abdiraiymova@kaznu.kz

 

 

 

 

 

 

Кафедра меңгерушісінің оқу және тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары, ә.ғ.қ.

Сарыбаева Индира Сарыбаевна


+7(727) 377-33-33 (1761)
 e-mail: indira.sarybaeva@kaznu.kz

 

 

 

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық қызмет және

халықаралық байланыс жөніндегі орынбасары, PhD доктор

Бурханова Дана Камаловна

+7(727) 377-33-33 (1761)

e-mail: 

Dana.burkhanova@gmail.com

 

«Әлеуметтану мен әлеуметтік жұмыс» кафедрасының дайындау бағыттарының тізімі


6B03101

Әлеуметтану

4 жыл

«Әлеуметтану» білім бағдарламасы бойынша бакалавриат

6В11401

 

Әлеуметтік жұмыс

4 жыл

 

«Әлеуметтік жұмыс» білім бағдарламасы бойынша бакалавриат

 

7М03101

Әлеуметтану

2 жыл

«Әлеуметтану» білім бағдарламасы бойынша магистратура

7M03102

Еңбек әлеуметтануы және HR басқару 

2 жыл

«Еңбек әлеуметтануы және HR басқару» білім бағдарламасы бойынша магистратура 

 

7М11401

Әлеуметтік жұмыс

2 жыл

«Әлеуметтік жұмыс» білім бағдарламасы бойынша магистратура

7М11402

Әлеуметтік жұмыс (УрФУ)

2 жыл

«Әлеуметтік жұмыс (УрФУ)» білім бағдарламасы бойынша магистратура

7М11403 Денсаулық сақтаудағы әлеуметтік жұмыс 2 жыл

«Денсаулық сақтаудағы әлеуметтік жұмыс» білім бағдарламасы бойынша магистратура


7М11404 Әлеуметтік саясат және басқару 2 жыл

«Әлеуметтік саясат және басқару» білім бағдарламасы бойынша магистратура

8D03101 Әлеуметтану 3 жыл «Әлеуметтану» білім бағдарламасы бойынша докторантура
8D11401 Әлеуметтік жұмыс 3 жыл «Әлеуметтік жұмыс» білім бағдарламасы бойынша докторантура