Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: Масанчи 39/47, каб. 409

Кафедраның телефоны: 8(727) 3773333 (1762)

Гульмира Сериковна

 

 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының меңгерушісі, социология ғылымдарының докторы, профессор

Абдирайымова Гульмира Сериковна

+7(727) 23773333  (1761)

e-mail:gulmira.abdiraiymova@kaznu.kz


 

 

 

 

 

 

Кафедра меңгерушісінің оқу және тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары, ә.ғ.қ.

Сарыбаева Индира Сарыбаевна


+7(727) 292-57-17  (вн. 2127)
 e-mail: indira.sarybaeva@kaznu.kz

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық қызмет және
халықаралық байланыс жөніндегі орынбасары, PhD доктор

Серикжанова Сабира Серикжановна

+7(727) 292-57-17  (2127)

e-mail: sabira.serikzhanova@kaznu.kz


 

«Әлеуметтану мен әлеуметтік жұмыс» кафедрасының дайындау бағыттарының тізімі


5В050100

Әлеуметтану

4 жыл

«Әлеуметтану» мамандығы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

5В090500

 

Әлеуметтік жұмыс

4 жыл

 

«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры

 

6M0501

Әлеуметтану

2 жыл

«Әлеуметтану» мамандығы бойынша ғылым магистрі

6M0905

Әлеуметтік жұмыс

2 жыл

«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша ғылым магистрі

 

6D050100

Әлеуметтану

3 жыл

«Әлеуметтану» мамандығы бойынша PhD

6D090500

Әлеуметтік жұмыс

3 жыл

«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша PhD