Философия кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: №413 кабинет

Кафедраның телефоны: 8(727) 292-57-17 (2130)

           

       

 

Кафедра меңгерушісі,
философия ғылымдарының докторы, профессор

Нұрышева
Гүлжиһан Жұмабайқызы

+ (727)292-57-72 (2129)

e-mail:Gulzhikhan.Nurysheva@kaznu.kz

       

 

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы бойынша орынбасары, философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Әмірқұлова Жамиля Амангелдіқызы

 

e-mail:Zhamyliya.Amyrkulova@kaznu.kz

 

           

       

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық және халықаралық қатынастар бойынша орынбасары, философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Рамазанова Әлия Хайруллақызы

e-mail: Aliya.Ramazanova@kaznu.kz