Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы

Қазақстан Республикасы

050040, Алматы қаласы

Масаншы 39/47, №4 оқу ғимараты,

Философия және саясаттану факультеті, 408 кабинет.

тел.: +8 (727) 377-33-33, ішкі 2121, 2126.

 

Кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, профессор м.а.

Алгожаева Нурсулу Сейткеримовна

Телефон: + (8 (727) 377-33-33 (2126)

E-mail: nursulu.algozhaeva@kaznu.kz

     
   

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық іс-әрекет және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары, PhD доктор, доцент м.а.

Ертарғынқызы Динара

Телефон: + (8 (727) 377-33-33 (2121)

E-mail: Dinara.ertargynkyzy@kaznu.kz

     
   

Кафедра меңгерушісінің оқу және тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары, аға оқытушы    

Есенова Камшат Аугажыевна

Телефон: + (8 (727) 377-33-33 (2121)

E-mail:kamchat_esenova@mail.ru 


Кафедрада келесідей білім беру бағдарламалары бар:

Бакалавриат оқу мерзімі 4 жыл

Білім беру бағдарламалары

Бейіндік пәндер 

6В01101- Педагогика және психология

Биология, География

6В01801- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Биология, География

Педагогикалық мамандықтар үшін шәкіртақы- 42000 

Болашақ педагог-психологтар:

 1.  Мектепке дейінгі және жалпы білім беретін мекемелерде педагог-психолог қызметін атқарады;
 2.  Колледжде педагогика және психология пәнінің оқытушысы;
 3.  Интернаттарда, балалар үйлерінде, түзету және оңалту мекемелерінде педагог-психолог;
 4.  Әр түрлі ұйымдарда педагогикалық-психологиялық тренер (тренинг жүргізуші);
 5.  Педагог және психолог дайындайтын орталықтарда маман;
 6.  Инклюзивті білім берудегі тьютор қызметін атқара алады (MINOR).

 

Болашақ әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану мұғалімдері:

 1.  Білім беру мекемелерінде әлеуметтік педагог қызметін;
 2.  Мектепте, колледжде «Өзін-өзі тану» пәнінен оқытушы;
 3.  Тәрбиеші-ұйымдастырушы;
 4.  Білім беру ұйымдарындағы әлеуметтік қызмет бойынша әдіскер;
 5.  Педагог-аниматор
 6.  Ғылыми-зерттеу институттарындағы, зертханалардағы кіші ғылыми қызметкер ретінде жұмыс жасай алады.

 

Бакалаврда оқылатын пәндер:

Педагогика;

Шетел тілі;

Инклюзивті білім беру;

Білім беру психологиясы;

Әлеуметтік педагогика;

Өзін-өзі тану;

Сыни бағалау технологиясы;

Білім берудегі менеджмент;

Салыстырмалы педагогика;

Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері;

Эксперименталды психология;

Психологиялық-педагогикалық коррекция;

Отбасылық кеңес беру;

Білім берудегі кеңес беру;

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары;

Пенитенциарлық педагогика және т.б.

 

                                                                                      Магистратура оқу мерзімі 2 жыл

Білім беру бағдарламалары

Бейіндік пәндер 

7M01101 - Педагогика және психология

Шет тілі, Педагогика, Психология,   Оқу дайындығын анықтайтын тест.

7M01105 - Педагогика. Білім берудегі менеджмент

Шет тілі, Педагогика, Психология,   Оқу дайындығын анықтайтын тест. 

7M01106 - Инклюзивті білім беруді медициналық-педагогикалық сүйемелдеу

Шет тілі, Педагогика, Психология,   Оқу дайындығын анықтайтын тест.

7M01103 - Инклюзивті білім беру жағдайындағы заманауи технологиялар

Шет тілі, Педагогика, Психология,   Оқу дайындығын анықтайтын тест.

7М01107-Педагогикалық өлшемдер 

Шет тілі, Педагогика, Психология,   Оқу дайындығын анықтайтын тест.

7M01801 - Өзін-өзі тану және гуманды педагогиканың негіздері

Шет тілі, Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі, Әлеуметтік педагогика, Оқу дайындығын анықтайтын тест. 

7M01802 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Шет тілі, Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі, Әлеуметтік педагогика, Оқу дайындығын анықтайтын тест. 

7М04134 - Білім берудегі менеджмент.

(Кәсіби бағдар. Оқу мерзімі 1 жыл)

Шет тілі, Педагогика, Психология,   Оқу дайындығын анықтайтын тест. 

ҚОС ДИПЛОМДЫ БІЛІМ БЕРУ

7M01102 - Педагогика және психология (РХДУ)

Шет тілі, Педагогика, Психология, Оқу дайындығын анықтайтын тест.

7M01804 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (РХДУ) 

Шет тілі, Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі, Әлеуметтік педагогика, Оқу дайындығын анықтайтын тест. 

7M01104 - Педагогика және психология (ОрФУ)

Шет тілі, Педагогика, Психология, Оқу дайындығын анықтайтын тест. 

7M01803 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (ОрФУ)

Шет тілі, Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі, Әлеуметтік педагогика, Оқу дайындығын анықтайтын тест. 

7M01109 - Білім беру жүйесин баскару(БашМУ)

Шет тілі, Педагогика, Психология, Оқу дайындығын анықтайтын тест.

7M01108 - Кәсіптік білім беру саласындағы басқару (АлтМУ)

Шет тілі, Педагогика, Психология, Оқу дайындығын анықтайтын тест.

Шәкіртақы- 67000

 

Болашақ педагогика ғылымдарының магистрі:

 1. Түрлі типтегі білім беру мекемелерінде ғылыми қызметкер;
 2. ЖОО-дары мен колледждерде оқытушы;
 3. Басқарушылық мекемелерде маман (Білім және ғылым министрлігі, әкімшілік және т.б.);
 4. Әр түрлі ұйымдарда кадрлық қызмет бойынша, кадрларды даярлау және қайта даярлау қызметтерінде менеджер;
 5. Ғылыми-зерттеу институттарындағы, зертханалардағы кіші ғылыми қызметкер ретінде жұмыс істей алады.

 

Магистратурада оқылатын пәндер:

Жоғары мектептің педагогикасы;

Шетел тілі (кәсіби);

Басқару психологиясы;

ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі;

Білім берудегі арт-технологиялар;

Білім берудегі диагностика және психометрия;

Білім беру сапасын басқару және бағалау;

Білім берудегі экспертиза және мониторинг;

Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы;

Инклюзивті тәжірибедегі кеңес беру және консалтинг;

Инклюзивті білім беруді іске асыруға дайындаудың халықаралық тәжірибесі;

Превентологиялық іс-әрекеттің негізгі бағыттары;

Білім берудегі басқару әдістеру және коучинг бойынша практикум;

Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері;

Дағдарыс орталығында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс және т.б.

 

Докторантура оқу мерзімі 3 жыл

Мамандық

Бейіндік пәндер

8D01101 - Педагогика және психология

Шет тілі, эссе, Бейіндік тест, Оқу дайындығын анықтайтын тест.

8D01801 - Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану

Шет тілі, эссе, Бейіндік тест, Оқу дайындығын анықтайтын тест.

Шәкіртақы-150000

 

Аталмыш білім беру бағдарламаларын аяқтаған философия докторлары:

 1. ғылыми-зерттеу және ғылыми-зерттеу институттарындағы жұмыстар;
 2. жоғары оқу орындарындағы оқытушылық, оқу-әдістемелік, әдіснамалық қызмет;
 3. ғылыми-әдістемелік (білім беру ұйымдарындағы, мемлекеттік және мемлекеттік емес типтегі, қоғамдық ортада жас ұрпақты тәрбиелеу мен дамыту проблемаларына байланысты ұйымдарда, арнайы білім беру ұйымдарындағы оқу процесін қамтамасыз ету);
 4. білім беру ұйымдарындағы, әлеуметтік бағыттағы мемлекеттік мекемелердегі, білім беруді басқару органдарындағы эксперименттік педагогикалық және жобалау қызметі;
 5. сарапшылық және басқарушылық (педагогикалық-психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық практикадағы тұжырымдамалық өзгерістерді жобалау, педагогикалық кадрларды даярлау және қайта даярлау бағдарламалары) қызметтерді атқара алады.

 

Докторантурада оқылатын пәндер:

Ғылыми зерттеудің әдістері;

Академиялық жазу;

Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы;

Мектеп пен жоғары оқу орындары білім беру бағдарламаларын жобалау;

Заманауи психологиялық теориялар және интервенция;

Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі;

Сыни ойлауды оқыту мен дамыту стратегиялары және т.б.