ҒЗИ-ның профессорлық-оқытушылық құрамы

ҒЗИ мен ҚазҰУ-нің бірлескен оқу бағдарламасы бойынша оқытатын ҒЗИ-ның профессорлық-оқытушылық құрамы қалыптасты. «Ғылым ордасында» магистранттар мен докторанттарды дайындау үрдісіне қатысатын және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің штатына қабылданған профессорлық-оқытушылық құрам оқытылушы контингенттің көбеюіне байланысты 2017-2018 оқу жылында екі есеге артты. Жалпы саны – 169 оқытушы, соның ішінде 8 ҚР ҰҒА академигі, 11 ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, 86 ғылым докторлары, 59 ғылым кандидаттары, 5 PhD докторлары. ҒЗИ-ның профессорлық-оқытушылық құрамның 131-і ҚазҰУ-нің штатына 0,5 және 0,25 жүктемемен немесе сағаттық төлем негізде тіркелген. 38 танымал ғалымдар магистранттарға жетекшілік етеді және докторанттардың отандық ғылыми кеңесшілері болып тағайындалған.        

Институттардың оқу бағдарламалары бойынша

профессорлық-оқытушылық құрамы  

Барлығы

169 адам

Ғылым докторлары, профессорлар мен доценттер

86 адам

PhD докторлары

5 адам

Ғылым кандидаттары (соның ішіндегі доценттерді қоса есептегенде)

59 адам

ҚР ҰҒА академиктері

8 адам

ҚР ҰҒА корреспондент мүшелері

11 адам

Институттар бойынша ПОҚ-ның сапалық құрамы

ҚР БҒМ ҒК Институттары

ҚР ҰҒА академиктері

ҚР ҰҒА корреспондент мүшелері

Ғылым докторлары, профессорлар

Ғылым докторлары, доценттер

Ғылым докторлары

Ғылым кандидаттары, доценттер

Ғылым кандидаттары

PhD докторлары

Барлығы

Археология Институты

1

1

1

-

2

-

5

-

10

Шығыстану Институты

1

1

 

4

1

1

7

1

16

Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты

-

1

17

-

1

2

8

2

31

Тарих және этнология институты

-

1

1

7

-

3

3

-

15

Әдебиет және өнер институты

2

1

3

1

2

2

10

-

21

Математика және математикалық модельдеу институты

2

3

10

1

0

2

3

-

21

Механика және машинатану институты

-

-

9

-

-

-

1

-

10

Философия, саясаттану және дінтану институты

1

2

6

2

-

1

-

2

14

Экономика институты

1

-

2

4

1

3

3

-

14

Тіл білімі институты

-

1

5

4

2

-

5

-

17

Барлығы:

8

11

54

23

9

14

45

5

169