Ғылыми жобалар және зерттеулер

 

р/с

Жобаның ғылыми бағыты

Жобаның атауы

Жобаның жетекшілері

Уақыты

Байланыс

1 Іргелі ғылыми жоба Тұлғаның рухани-адамгершілік сапаларын дамыту мен өзін-өзі дамытуының синергетикалық негіздері және эвтагогика Мынбаева Айгерим Казыевна 2020-2022

+77771946009

umo200709@mail.ru

2 Қазақстаннан бағытталған білім алу миграциясы: үрдістері, алғышарттарын зерттеу Қазақстаннан бағытталған білім алу миграциясы: үрдістері, алғышарттары мен әлеуметтік-саяси салдары с.ғ.д., профессор Насимова Г.О. 2018 - 2021 

8 (727) 377-33 33 (1755)

Gulnar.Nasimova@kaznu.kz
3 Іргелі ғылыми жоба Депрессивті күйді диагностикалау және оңалтуды психофизиологиялык зерттеу Кустубаева Альмира Мэлсовна 2018-2020

+77756140155

almkust@gmail.com

4

Іргелі ғылыми жоба

Өзгеріп жатқан әлемдегі Қазақстан: әлеуметтік-мәдени импульстер және евразиялық өркениеттік бағыттар

Хасанов Марат Шамуратович

2015-2017

8 (727) 377-33 33 (2130)

hasanov.marat.41@mail.ru

5

Іргелі ғылыми жоба

Қазіргі уақыттағы әлемдік және қазақстандық мәдениеттің дамуындағы аль-Фарабидің мұрасы

Алтаев Жакипбек Алтаевич,

2015-2017

8 (727) 377-33 33 (2130)

altaev_2007@mail.ru

6

Іргелі ғылыми жоба

«Қазақстанның отыз ең дамыған елдердің қатарына кірудің мәдениеттанушылық моделі: өзгеріп жатқан әлемдегі интеграция мен мәдениаралық коммуникация мәселелері»

профессор Масалимова А.Р.

2015-2017

8 (727) 377-33 33 (1739)

7

Іргелі ғылыми жоба

Қазақстан Республикасындағы миссионерлік іс-әрекеттің ерекшеліктері

профессор А.Д. Курманалиева

2015-2017

Kurmanalieva.ainur@kaznu.kz

8

Іргелі ғылыми жоба

«Дінтану: энциклопедиялық сөздік (қазақ тілінде)»

профессор Байтенова Н.Ж

2015-2017

2925717-2125

9

Іргелі ғылыми жоба

Діни терроризм мен экстремизм қатерінің өсімінің мәнмәтінінде қазақстандық жастардың діни бағыттары мен ұнатуларын кросс-мәдени зерттеу

Аймаганбетова Ольга Хабижановна

2015-2017

+7701480 3425

alnara25@mail.ru

10

Іргелі ғылыми жоба

Жоғары мектеп оқытушысының эмоционалды интеллектінің дамуының креативті IT-технологиялары

Ким Алла Михайловна

2015-2017

+7707837 7233

a.kim@inbox.ru

11

Іргелі ғылыми жоба

Төзімділік пен тілектестік қазақстандық қоғамының жаңғыртуының мәнмәтінінде мәдениаралық коммуникацияның негізі ретінде

проф. А.Т. Кулсариева

2012-2014

Kulsaryeva.aktolkyn@kaznu.kz

12

Іргелі ғылыми жоба

Бар қазақ – бір қазақ: діни-мәдени аспектілер»

проф. А.Т. Кулсариева

2012-2014

Kulsaryeva.aktolkyn@kaznu.kz

13

Іргелі ғылыми жоба

«Қазіргі Қазақстандағы діннің рөлі»

проф. Байтенова Н.Ж.,

проф. Курманалиева А.Д.

2012-2014

2925717-2125

Zhanat52@mail.ru

Kurmanalieva.ainur@kaznu.kz

14

Іргелі ғылыми жоба

Исламдағы төзімділік дәстүрі

Проф. Затов К.А.

2012-2014

Kairat1966@list.ru