Құжаттар

Құжаттың атауы

Файл

1. 2014-2015 жж. кураторлар туралы ақпарат Эдвайзерлер туралы ақпарат
2.

2014-2015 оқу жылына арналған оқытушылардың  сабаққа өзара қатысу кестесі 

Кесте

3.

2014-2015 жж. ғылыми семинарлардың тақырыптары 

Ғылыми семинарлардың тақырыптары 
4. Ашық сабақ өткізудің кестесі Кесте
5. Ашық сабақ өткізудің кестесі 2
Кесте