Марапаттаулар мен кафедра жетiстiгi

Жетістіктер
Сипаттамасы

Фил.ғ.д., Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы профессорының м.а. Б.Н. Жұбатова Мемлекеттік ғылыми стипендия иегері атанды

Доктор PhD, Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия доцентінің м.а. А.А. Мұстафаева жас ғалымдарға арналған Мемлекеттік ғылыми стипендия иегері атанды

Профессорско-преподавательский состав и студенты факультета Востоковедение искренне поздравляют к.фил.н., доцента кафедры Ближнего Востока и Южной Азии Коптилеуову Д.Т.с присвоением звания Лучший преподаватель ВУЗа - 2014.

Профессорско-преподавательский состав и студенты факультета Востоковедение искренне поздравляют д.ф.н., профессора Джубатову Б.Н. с присвоением звания Лучший преподаватель ВУЗа - 2013.