Зертханалар мен орталықтар

Орталық аты

Орталықмеңгерушісінің аты Байланыс
Al-Kitab Таяу және Оңтүстік Азия кафедрасы, фил.ғ.к. Мухитдинов Р.С. Қарасай батыр көш., 95а, Шығыстану факультеті, Таяу және Оңтүстік Азия кафедрасы,8(727) 243-83-54
Е-mail:arabkaznu@bk.ru
Хангук орталығы Т.ғ.к. Ем Н.Б. Қарасай батыр көш., 95а, Шығыстану факультеті, Қиыр Шығыс кафедрасы,8(727) 243-83-57, Е-mail:Natalya.Yem@kaznu.kz
Арабтану орталығы Ф.ғ.д., профессор,Надирова Г.Е. Қарасай батыр көш., 95а, Шығыстану факультеті, Таяу және Оңтүстік Азия кафедрасы,8(727) 243-83-54
Е-mail:arabkaznu@bk.ru
Ирантану орталығы Аға оқутышы,Жумадилова Г.Т. Қарасай батыр көш., 95а, Шығыстану факультеті, Таяу және Оңтүстік Азия кафедрасы,8(727) 243-83-54
Е-mail:gaini@inbox.ru

Корейтану орталығы Т.ғ.д., профессор, Ким Г.Н. Қарасай батыр көш., 95а, Шығыстану факультеті, Қиыр Шығыс кафедрасы,8(727) 243-83-57

Е-mail:Natalya.Yem@kaznu.kz

Түрік тілі мен мәдениетінің ғылым, білім орталығы Аға оқутышы, Теменова Г.К. Қарасай батыр көш., 95а, Шығыстану факультеті, Түріксой кафедрасы, 457 ауд., 8(727) 243-89-26, Е-mail: gulzada.temenova@kaznu.kz
Түріксой білім, ғылым және мəдени орталығы
Ф.ғ.к. Қыдыр Т.Е.
Қарасай батыр көш., 95а, Шығыстану факультеті, Түріксой кафедрасы, 459 ауд., 8(727) 243-89-26, Е-mail: torali.qydyr@kaznu.kz
Центр по продвижению центрально-азиатских исследований и образования Т.ғ.к., доцент Балакаева Л.Т. Қарасай батыр көш., 95а, Шығыстану факультеті, Қиыр Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы,8(727) 243-83-57

Е-mail: leila.balakaeva@kaznu.kz 

Центр исследования современного Китая
Т.ғ.д.,профессор, Мұқаметханұлы Н. Қарасай батыр көш., 95а, Шығыстану факультеті, Қытайтану кафедрасы,8(727)243-83-52Е-mail:m_nabizhan@mail.ru