Академиялық мобильділік және сынақ мерзімін өткізу

 

Кафедра студенттері, магистранттары мен докторанттарының ғылыми халықаралық тағылымдамалары 

Магистрант/

докторант есімі

Мамандық / шифры

Бағдарлама атауы

Ұйым / Университет, мемлекет, қала

Уақыты

Дәлелдеу (сертификат т.б.)

1

Шабденова А.Б.

PhD 3 курс докторанты

Әлеуметтану - 6D050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторантура академиялық мобильділік бағдарламасы

 

Канзас университеті (АҚШ)

 

Наурыз – маусым

2017 ж

Ынтымақтастық туралы келісім

2

Мешелова А.О.

PhD 3 курс докторанты

Әлеуметтік жұмыс - 6D050905

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторантура академиялық мобильділік бағдарламасы

 

Флорида халықаралық университеті

(Майами, АҚШ)

Қазан -желтоқсан 2017 ж

Ынтымақтастық туралы келісім

3

Сарсимбаев Б.Б.

1-го курс магистранты        

Әлеуметтану - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD магистратура академиялық мобильділік бағдарламасы

 

Адам Мицкевич атындағы Университет (Познань, Польша)

Қаңтар – ақпан   2017 ж

Ынтымақтастық туралы келісім

4

Ахмади Рамазан,

2 курс магистранты

Әлеуметтану - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторантура академиялық мобильділік бағдарламасы

 

Бамьян университеті (Бамьян, Афганистан)

10 – 20 қаңтар 2017 ж

Ынтымақтастық туралы келісім

5

Мырзабекова А.А.

2 курс магистранты            

Әлеуметтану - 6М050100

Магистратура қосдипломдық бағдарламасы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ –     НИУ БелГУ

(Ресей) 

 

 

НИУ БелГУ (Белгород, Ресей).

 

 

Наурыз 2017 ж

 

 

 

 

Сертификат

6

Туреханова А.Б.

2 курс магистранты        

7

8

Жарменова А.К.

2 курс магистранты              

Әлеуметтік жұмыс – 6М090501

Магистратура қосдипломдық бағдарламасы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ –     Ресейдің Алғашқы Президенті Б.Н. Ельцин атындағы

УрФУ (Ресей) 

УрФУ (Екатеринбург, Ресей)

Ақпан

2017 ж

Сертификат

8

Исмагулова С.Ж.

2-го курс магистранты            

9

Кайырханова А.О.

2 курс магистранты          

10

Кыдырмоллаева Э.

2 курс магистранты                  

Әлеуметтік жұмыс – 6М090501

Магистратура қосдипломдық бағдарламасы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ –      Ресейдің Алғашқы Президенті Б.Н. Ельцин атындағы

УрФУ (Ресей) 

УрФУ (Екатеринбург, Ресей)

Желтоқсан

2017 ж

Сертификат

11

Жунисбекова А.А.

3-го курс студенті

 

Әлеуметтік жұмыс -5В050905

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD бакалавр академиялық мобильділік бағдарламасы

 

Адам Мицкевич атындағы Университет (Познань, Польша)

Қаңтар – ақпан  2017 ж

Ынтымақтастық туралы келісім

Кафедраның ұстаздық-профессорлық құрамының қатысуындағы конференция, семинарлар тізімі

 

Грант беруші

Орындаушы аты-жөні

Ғылыми ұйым / Университет, мемлекет, қала  

Конференция, семинар атауы

Конференция, семинар өткізілу уақыты

 

1

ҒЗБ жүзеге асыру барысында (ҚР БҒМ)

 

Абдирайымова Г.С., соц.ғ.д., профессор.

 

(Штуггарт, Германия)

Әлеуметтік салада ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау бойынша семинар

3-7 желтоқсан

2017 ж

 

ҒЗБ жүзеге асыру барысында (ҚР БҒМ)

 

Абдирайымова Г.С., соц.ғ.д., профессор. 

 

(Мюнхен, Германия)

«Көшбасшылық. Білім беру. Жеке тұлға» әлеуметтік салада ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау бойынша халықаралық ғылыми

конференция

8-10 желтоқсан

2017 ж

2

ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасының Қоры

Амитов С.А.,

соц.ғ.к., доцент 

Астана қ.

«BURABAY FORUM: Қазақстан мен Ресей арасындағы трансшекаралық ынтымақтастық»

Тамыз 2017 ж

3

ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасының Қоры 

Амитов С.А.,

соц.ғ.к., доцент доцент

Серикжанова С.С.

Әлеуметтану Ph.D,

Бурханова Д.К.

Әлеуметтану Ph.D

Шымкент қ.

«Ғылыми-зерттеу жобаларын басқару және коммерцияландырудың өзекті мәселелері» тақырыбындағы жас қазақстандық ғалымдарға арналған жазғы пәнаралық мектеп

29 маусым –

3 шілде 2017 ж 

4

ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасының Қоры 

Амитов С.А.,

соц.ғ.к., доцент

Ташкент қ. (Таджикистан)

«Ғылымды, инновацияны және технологияны дамытудағы жас ғалымдардың рөлі» II Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

11-12 мамыр 2017 ж

5

Өз қаржысына

Чинасилова А.М.

 

Албена, Болгария

Әлеуметтік ғылымдар және өнер саласындағы       III Халықаралық пәнаралық ғылыми конференция (SGEM 2017)

22 тамыз –

31 қазан 2017 ж

2018

Магистрант/докторант есімі

Мамандық / шифры

Бағдарламаатауы

Ұйым / Университет, мемлекет, қала

Уақыты

Дәлелдеу (сертификат т.б.)

1

Болат Жансая

1 курс магистранты

 

Әлеуметтікжұмыс -6М090500 (6М090505-Жастар ортасындағы превентология)

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистратура академиялық мобильділік бағдарламасы

ЖКБ ФМАББМ «Ресейдің Тұңғыш Президенті Б.Н.Ельцин ат.Уралфедералдыуниверситеті»

Ақпан–мамыр 2018 ж

Қосдипломды білім беру бағдарламасы (сертификат)

2

Жақсыбек Қуанышбек

1 курс магистранты

Әлеуметтану – 6М050100 (6М050108-Жастардың әлеуметтік-кәсіби стратегиялары)

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистратура академиялық мобильділік бағдарламасы

ЖКБ ФМАББМ «Ресейдің Тұңғыш Президенті Б.Н.Ельцин ат.Уралфедералдыуниверситеті»

Қазан-мамыр 2018ж.

Қосдипломды білім беру бағдарламасы (сертификат)

3

Хажыбекова Айнура

1 курс магистранты

Әлеуметтік жұмыс -6М090500 (6М090506-Денсаулық сақтаудағы әлеуметтік жұмыс)

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистратура академиялық мобильділік бағдарламасы

ЖКБ ФМАББМ «Ресейдің Тұңғыш Президенті Б.Н.Ельцин ат.Уралфедералдыуниверситеті»

Қазан-мамыр 2018ж.

Қосдипломды білім беру бағдарламасы (сертификат)

 

Ғылыми іс-сапарлар

1

КөшербайҚұралай

1 курс магистранты

Әлеуметтану – 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистратура академиялық мобильділік бағдарламасы

Кёльн қаласында Лейбниц әлеуметтік ғылымдар институты (Германия)

10.08.2018-23.08.2018

ГЕСИС жазғы курсына ғылыми іс-сапар, сертификат

2

АхмадиМөлдір

1 курс магистранты

Әлеуметтану – 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистратура академиялық мобильділік бағдарламасы

University of Mannheim, Германия

21.07.2018-11.08.2018

Ғылыми іс-сапар, сертификат

Магистрант/докторант есімі

Мамандық / шифры

Бағдарламаатауы

Ұйым / Университет, мемлекет, қала

Уақыты

Дәлелдеу (сертификат т.б.)

1

РахимбековКамильЕркенович

3 курс докторанты

6D090500-әлеуметтік жұмыс

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторантураакадемиялық мобильділік бағдарламасы

Үйсіз адамдармен жұмыс жасайтын ұйымдардың Италялық Федерациясы (FIO.PSD, Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora), Рим қ., Италия

4 ақпан- 30 наурыз 2018ж.

Ғылыми жетекшінің пікірі (ұйымның ресми бланкісінде)

2019-2020

Магистранттардың, докторанттардың ғылыми халықаралық тағылымдамалары

ФИО магистранта/

докторанта

Специальность и шифр специальности

Название программы

Организация / Университет, страна, город

Срок

Подтверждение (сертификат и т.п.)

1

2

3

4

5

6

7

1

Нуран Д.Н. докторант PhD                   3-ші курс

Социальная работа – 6D090500

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Бостон колледжінің Әлеуметтік жұмыс мектебі (Бостон, АҚШ) 

2019 жылғы қыркүйек-қараша

Ынтымақтастық туралы шарт

2

Амирбекова Г.Е. докторант PhD                   3-ші курс

Социальная работа – 6D090500

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Бостон колледжінің Әлеуметтік жұмыс мектебі (Бостон, АҚШ) 

2019 жылғы қыркүйек-қараша

Ынтымақтастық туралы шарт

3

Мустафина А.С. докторант PhD                   3-ші курс

Социальная работа – 6D090500

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Гонконг Қытай университеті (Гонконг, Қытай 

2019 жылғы қыркүйек-қараша

Ынтымақтастық туралы шарт

4

Ногайбаев Е.О.

докторант PhD

(2019 )                

Социология – 6D050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

РҒА әлеуметтік-саяси зерттеулер институты (Мәскеу, Ресей)

2019 жылғы наурыз-мамыр

Сертификат

5

Жакыпбек А.

докторант PhD                   2-ші курс

«Социальная работа - 6D050905»

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Әлеуметтік антропология институты Макс Планк (Германия)

2019 жылғы мамыр-шілде

Сертификат

6

Мырзабаев С.Е.

докторант PhD                   2-ші курс

«Социальная работа - 6D050905»

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Әлеуметтік антропология институты Макс Планк (Германия)

2019 жылғы мамыр-шілде

Сертификат

7

Нұрқанат А.Н.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

8

Қалдыбек С.Т.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

9

Төленді Ш.К.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

10

Муталип Ұ.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

11

Өмірхан А.А.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

12

Қалдыбаев С.З.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

13

Сайлаубек А.С.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

14

Үмітбек П.Н.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

15

Смаилов А.М.

магистрант 1-го курса

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

16

Бекбергенов М.М.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

17

Мұрат А.Е.

магистрант 1-ші курс

Социология - 6М050100

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторантурасының академиялық ұтқырлық бағдарламасы (ғылыми тағылымдама) әл-Фараби атындағы қазұу

Мәскеу Әлеуметтік және экономикалық ғылымдар Жоғары Мектебі (Ресей))

2019 жылғы 17-29 маусым

Сертификат

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, СЕМИНАРЛАР:

п/п

Грант беруші / және

(грант кім берді)

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы көрсетілген Орындаушының т. А. Ә.

Ел, қала

(ЖОО-ның, ғылыми ұйымның атауы))

Конференция, семинар атауы

Конференция, семинар өткізу күні (күні және айы).

1

2

3

4

5

6

1

Меншікті қаражат есебінен

Абдирайымова Г.С., д.социол.н., профессор

Гонконг, Гонконг Қытай университеті

Гонконгта әлеуметтік жұмысты дамыту

1-5 қазан 2019 жыл

2

Меншікті қаражат есебінен

Бурханова Д.К., Ph.D, и.о.доцента

Гонконг, Гонконг Қытай университеті

Гонконгта әлеуметтік жұмысты дамыту

1-5 қазан 2019 жыл

3

"Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры" ЖҚ»

Абдирайымова Г.С.

д.социол.н., профессор;

Амитов С.А.,

к.соцол.н., ст.преп.,

Серикжанова С.С.

Ph.D, ст.преп., Бурханова Д.К.,

Ph.D, ст.преп.

 

 

г.Астана

Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының лауреаттарымен кездесуі

27 қараша

2019 жыл