«ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МҰРА ЖӘНЕ ЖАҢА ЗАМАН ҮРДІСІ: ТІЛ, ӘДЕБИЕТ, МӘДЕНИЕТ»

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЖАЛПЫ ТІЛ БІЛІМІ және ШЕТЕЛ ФИЛОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

 2015 жылғы 2 сәуірде

Әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде

 ОТӘОХА аясында

 профессор Э.Д. Сүлейменованың ғылыми-педагогикалық қызметінің 45 жылдығы мен туғанына 70 жыл толуына орай

 «ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МҰРА ЖӘНЕ ЖАҢА ЗАМАН ҮРДІСІ:

ТІЛ, ӘДЕБИЕТ, МӘДЕНИЕТ»

АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ФОРУМ өтеді

 

ФОРУМ СЕКЦИЯЛАРЫ:

 

  1. Лингвистика: дәстүр және жаңа үрдіс
  2. Тіл: теория және әдістеме
  3. Гуманитарлық білім жүйесіндегі тіл және әдебиет
  4. Тіл және мәдениет символдары

 

 

Форум жұмысы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

Қатысу үшін тапсырыс өтініміне электронды нұсқадағы мақалаңызды тіркеңіз. Мақала көлемі 5 бетке дейін және Times New Roman, 14-кегль форматында жазылуы тиіс (басқа нұсқалар қабылданбайды).

 

МАҚАЛАНЫ РЕСІМДЕУ ШАРТТАРЫ:

1. Атауын ортасына орналастыру (бас әріптермен, қою шрифтімен, 14-кегль);

2. Астындағы жолдың ортасына автордың тегі және атының инициалы жазылады (кіші әріппен, қою шрифтімен, 12-кегль);

3. Аты-жөнінің астына – қай мекемеден келгені, қаласы, елі жазылады (кіші әріппен, 12-кегль);

4. Астына – электронды мекенжайы (курсивпен, 10-кегль);

5. Мақала түйіні қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 5-7 сөйлемді құрауы тиіс (11-кегль);

6. Түйін сөздер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде болуы керек (5 сөзден аспауы тиіс, кіші әріптермен, курсивпен, 10-кегль);

7. Жиектері: үстіңгі және астыңғы, оң және сол жағы – 20 мм, кітаптық үлгіде;

8. Жоларалық интервал – «одинарный»;

9. Әдебиеттер тізімін үлгі бойынша жасау:

1. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. – СПб: Петербургское Востоковедение, 2006. - 381 с.

2. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. - 325 с.

Мәтін ішінде сілтемелер келесідей белгіленеді: [1, 23], 1 – дерек атауы, 23 – беті; [1; 10], нүктелі үтір арқылы берілетін сандар сілтеме жасалған дерек атауларын білдіреді, 1-дерек атауы, 10-дерек атауы. Ұйымдастыру алқасы мақалаларды іріктеу құқығына ие. Қатысушы өтінімін үлгі бойынша орындау керек.

«ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МҰРА ЖӘНЕ ЖАҢА ЗАМАН ҮРДІСІ:

ТІЛ, ӘДЕБИЕТ, МӘДЕНИЕТ»

атты халықаралық ғылыми форумға қатысушы өтінімі

 

Аты-жөні (толық)

 

Жұмыс орны

 

Қызметі

 

Атақ, дәрежесі

 

Баяндама тақырыбы

 

Секциясы

 

Қажетті техникалық құралдар (атауын жазыңыз)

 

Ел, қала

 

Оқу орны, кафедрасы

 

Пошталық мекенжайы

 

e-mail

 

Байланыс нөмірі, факс

 

Қонақ үй қажеттілігі бар ма (иә/жоқ), уақыт аралығы

 

 

Мақалалар 2015 жылғы 25 ақпанға дейін мына мекенжай бойынша қабылданады: 050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы 71, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті, жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасы, 317, 305 каб. және zhanna_22@list.ru электронды мекенжайы. Төлем квитанциясының скан-көшірмесі zhanna_22@list.ru электронды мекенжайына жіберілуі тиіс.

Телефон: 8(7272) 377-33-39, 377-33-37 (ішкі 13-29)

Тіркеу жарнасы – 4000 тг., шетел азаматтары үшін 40 $ – 2015 жылғы 25 ақпанға дейін баяндамамен бірге қабылданады. Тіркеу жарнасын аударым қызметінсіз (жеке) беруге болады немесе 050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы 71, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті, жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасы, 317, 305 каб. Күзембекова Жанна Жалайырқызына пошталық аударыммен ғана жібере аласыз.

Материалдарды форум басталғанға дейін басып шығару жоспарлануда. Форум материалдарын жеткізу/тарату/салып жіберу – ұйымдастыру жарнасына кірмейді.

Ақпараттық хаттағы шарттардың сақталу шараларына мән беруіңізді сұраймыз.

Форумға қатысу шығындарының барлығы қатысушы тарапынан төленеді.

Форумның өту орны: 050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы 71, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті.

Тіркеу 2015 жылғы 02 сәуірде, сағат: 9.00-де басталады.

Жауапты хатшылар: Күзембекова Жанна Жалайырқызы zhanna_22@list.ru, Досанова Альбина Маратханқызы albi-84@mail.ru, 305, 317-каб., тел.: 8(7272) 377-33-39, 377-33-37 (ішкі 13-29, 12-70).

Басылым күні :  10.03.2015