Зертханалар мен орталықтар

Жалпы және бейорганикалық химия кафедрасының зертханалары:

 • · Марии Склодовская-Кюри атындағы радиациялық экология
 • · тұтқыр материалдар зертханасы
 • · фосфорлы тыңайтқыштар
 • · электрохимиялық және экологиялық зерттеулер
 • · экстракция
 • · термоанализ.

Аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы кафедрасының зертханалары

 • · электрохимия
 • · сирек және бағалы металдар химиясы мен технологиясы
 • · спектрлік анализ
 • · концентрлеу және бөлу әдістері
 • · коллоидтық химия

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы кафедрасының зертханалары:

 • · органикалық синтез
 • · табиғи қосылыстар химиясы
 • · дәрілік препараттарды иммобилизациялау
 • · талдаудың спектрлік әдістері
 • · жоғары молекулалық қосылыстар химиясы

Физикалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасының зертханалары:

 • · физикалық химия
 • · көмірсутек шикізатын кешенді өңдеу
 • · мұнай химиясы синтезі
 • · көмірсутектерді сұйық фазалы тотықтыру
 • · төмен температуралық катализ

Химиялық физика және материалтану кафедрасының зертханалары:

 • · химиялық физика
 • · физикалық зерттеу әдістері
 • · энергосыйымды материалдар
 • · нанотехнология және наноматериалдар.