Ғылыми жобалар мен зерттеулер

№ п/п

Ғылыми жоба бағыты

Жоба атауы

Жобаның жетекшісі

Уақыт аралығы

байланыс

1 Қаржыландыру гранты Қазақстан территориясының жартылай шөлейт зонасында егін шаруашлығының бейімді-ландшафтық жүйесін дамыту мақсатында ғарыштан түсірілген суреттерді ГАЖ-мен шифрды ашу технологиясын әзірлеу

б.ғ.д., профессор

Мамутов Ж.У.

2013-2015 жж.

8(727) 377-33-35

вн. 14-87

2

ҒЗЖ-ның іргесі

"елдің әлеуеті"

Алакөл алабын рекреация мен туризмді дамыту мақсатында туристтік-рекреациялық әлеуетін кешенді зерттеу

г.ғ.д., профессор Ердавлетов С.Р.

2012-2014 жж.

3

ҒЗЖ-ның іргесі

"елдің әлеуеті"

ҚР ішкі туризмін аймақтық даму мен территориялық ұйымдардың тұжырымдамасын әзірлеу

г.ғ.д., профессор Ердавлетов С.Р.

2012-2014 жж.

4

Қаржыландыру гранты

ҚР-ның Білім және ғылым Министрлігі

Қазақстанның құрғақ зонасының құрғап кеткен жазықтықтың беткі қабатының эколого-геоморфологиялық жүйесі

Г.ғ.д., профессор Бексеитова Р.Т

2012-2014 жж.

8(727) 377-33-35 вн.12-24

5

Қаржыландыру гранты

Батыс Қазақстан мұнай игеру аймақтарындағы қазіргі бедер түзуші үрдістер

Г.ғ.д., профессор Кошим А.Г.

2012-2014 жж.

asima_gk@kaznu.kz

6

Қаржыландыру гранты

Қазақстанда егін шаруашылығына бейімді-ландшафтық жүйені құрудағы географо-территориялық талдау бойынша ГАЖ технологиясының негізгі методологиясын әзірлеу

г.ғ.к., профессор Керимбай Н.Н.

2012-2014 жж.

K.Nurzhan@kaznu.kz

7

Бюджет бағдарламасы мемлекеттік 120 тапсырыс беру шеңберінде «қаржыландыру гранты». 5 басымдылық бойынша. Зияткерлік елдің әлеуеті

5.1 табиғи ғылым саласы бойынша іргелі зерттеуі

ҚР-ның климаттық және антропогендік өзен суларының өзгерісі бойынша су қауіпсіздігін географиялық негізде әзірлеу

г.ғ.д., профессор Р.И. Гальперин.

2012-2014 жж.

8

Бюджет бағдарламасы мемлекеттік 120 тапсырыс беру шеңберінде «қаржыландыру гранты». 5 басымдылық бойынша. Зияткерлік елдің әлеуеті

5.1 табиғи ғылым саласы бойынша іргелі зерттеуі

Климат өзгерісі жағдайында табиғи ресурстар мен дамудың тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында ресурстарды пайдалануды оңталандырудың ғылыми негіздері

Г.ғ.д., профессор В.С. Чередниченко.

2012-2014 жж.

9

Бюджет бағдарламасы мемлекеттік 120 тапсырыс беру шеңберінде «қаржыландыру гранты». 5 басымдылық бойынша. Зияткерлік елдің әлеуеті

5.1 табиғи ғылым саласы бойынша іргелі зерттеуі

ҚР-ның территориясының шөлге айналу процесін болжамдау динамикасы мен геоақпараттық технология мен бақылау үлгілерін және тәсілдерін әзірлеу

г.ғ.д., профессор В.Г. Сальников

2012-2014 жж.

vitali.salnikov@kaznu.kz

10

Бюджет бағдарламасы мемлекеттік 120 тапсырыс беру шеңберінде «қаржыландыру гранты». 5 басымдылық бойынша. Зияткерлік елдің әлеуеті

5.1 табиғи ғылым саласы бойынша іргелі зерттеуі

Жаһандық климат өзгерісі жағдайында жер үстіндегі және ғарыштағы мониторинг мәліметі бойынша Солтүстік Қазақстан территориясындағы қар жамылғысының түзілуі мен қардың еруін «көшкінді» зерттеу

г.ғ.д., профессор В.Г. Сальников

2012-2014 жж.

vitali.salnikov@kaznu.kz

11

ҒЗЖ-ның іргесі

Қазақстан Орталық Азиядағы жаңа геосаяси және аймақтық турлендіру жүйесінде

г.ғ.д., профессор

Надыров Ш.М.

2012-2014 жж.

8(727) 377-33-35

вн. 14-87

12

ҒЗЖ-ның іргесі

ҚР-ның адам дамуының әлеуметтік –демографиялық индикаторларын ГАЖ технологиясын қолдану арқылы географиялық талдау негізіндерін әзірлеу

г.ғ.д., профессор Нүсупова Г.Н

2012-2014 жж.

8(727) 377-33-35

вн. 14-88;