Құжаттар

1 ҚазҰУ-дың академиялық саясаты
1.1.pdf
2 Мемлекеттік лицензия
2.1.pdf
3 Мемлекеттік лицензияға қосымша

3.1.pdf

4 Бакалавриат 5В071100 - Геодезия және картография лицензиясы 4.1.pdf
5 5В071100 - "Картография" мамандығы бойынша бакалавриаттың ASIIN сертификаты 5.1.pdf
6 "Картография" мамандығы бойынша PhD доктарантураның ASIIN сертификаты 6.1.pdf
7 "Геодезия" мамандығы бойынша магистартураның ASIIN сертификаты 7.1.pdf
8 "Картография" мамандығы бойынша магистартураның ASIIN сертификаты 8.1.pdf
9 Магистратурадағы зерттеу практика бағдарламасы 9.1.pdf
10 Магистратурадағы педагогикалық практика бағдарламасы 10.1.pdf
11 Оқу практикасының бағдарламасы 11.1.pdf
12 Арнайы практика бағдарламасы 12.1.pdf
13 Өндірістік практика бойынша әдістемелік нұсқаулар 13.1.pdf
14 Өндірістік практика бағдарламасы 14.1.pdf
15 Дипломалды практика бағдарламасы 15.1.pdf
16

Дипломдық жұмыстарды безендіру стандарттары

16.1.docx