Зертханалар мен орталықтар

ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКА БӨЛІМІ

Бөлім меңгерушісі ф.-м.ғ.д.,проф.Абишев М.Е.

Зертханалар

Меңгеруші Байланыстар
Жалпы салыстырмалық теориясы
ф.-м.ғ.д., ҚР ҰҒА корр-мүш.,проф.Абишев М.Е.

каб.212, 3773414,Medeu.Abishev@kaznu.kz,abishevme@mail.ru

Ядро теориясы және ядролық үрдістер
ф.-м.ғ.д.,проф.Жусупов М.А.

каб.311,prof_zhusupov@mail.ru

Ядролық әсерлесудің ядролық-энергетикалық қондырулардың конструкциялық материалдары
ф.-м.ғ.к., ЖҒҚ,Чихрай Е.В.

лаб.108, 3773260,chikhray@physics.kz

Квантталған жүйелер және элементар бөлшектер
ф.-м.ғ.к., ЖҒҚ,Жаугашева С.А.

каб.304, 3773414,sazh_74@mail.ru

Ғарыш сәулелердің варияциясы
ф.-м.ғ.к., ЖҒҚ, Оскомов В.В.

kаб.510, 3773490,lvcl@mail.ru

Ядролық астрофизика ф.-м.ғ.д.,проф.Такибаев Н.Ж.

каб.319,takibayev@gmail.com

ЖЫЛУ ФИЗИКА БӨЛІМІ

Бөлім меңгерушісі т.ғ.д., ЖҒҚУстименко А.Б.

Зертханалар Меңгеруші Байланыстар
Криофизика және криотехнология
ф.-м.ғ.д.,проф.Дробышев А.С.

лаб.126-130,3773398,Andrei.Drobyshev@kaznu.kz

Жоғары температуралық энергетикалық үрдістер
т.ғ.д., ЖҒҚ, Устименко А.Б.

каб.424а, 3773369,ust@physics.kz

Жылумассаалмасу құбылыстарды модельдеу
ф.-м.ғ.д., проф.Аскарова А.С. каб.230, 3773462,Aliya.Askarova@kaznu.kz

ПЛАЗМА ФИЗИКАСЫ БӨЛІМІ

Мең. ф.-м.ғ.д., ҚР ҰҒА корр-мүш., проф.Рамазанов Т.С.

Зертханалар Меңгеруші Байланыстар
Плазма процестерінің математикалық модельдеу
ф.-м.ғ.д., проф.Джумагулова К.Н. каб.314, 3773405,dzhumagulova.karlygash@gmail.com
Плазмадағы бейсызық және корреляциялық құбылыстар ф.-м.ғ.д., проф.Архипов Ю.В.

каб.310, 3931905, Yuriy.Arkhipov@kaznu.kz

Импульсты плазмалық үдеткіш
ф.-м.ғ.д., проф.Жукешов А.М.

лаб.114,127,zhukeshov@physics.kz

Шаңтозаңды плазма және плазмалық технологиялар
PhD Данияров Т. Т.

лаб.121-125,merlandos@mail.ru

ҚАТТЫ ДЕНЕ ФИЗИКАСЫ ЖӘНЕ БЕЙСЫЗЫҚ ФИЗИКА БӨЛІМІ

Мең. ф.-м.ғ.к., ЖҒҚ,Гревцева Т.Ю.

Зертханалар Меңгеруші Байланыстар
Шалаөткізгіш және функционалды материалдар ф.-м.ғ.д., проф.Приходько О.Ю.

лаб.107, 3773412,Oleg.Prikhodko@kaznu.kz

Шалаөткізгіш оптоэлектроника және нанофотоника
ф.-м.ғ.к.,проф.Таурбаев Т.И.

лаб.207,taur@physics.kz

Шалаөткізгіш құрылымдар технологиясы
. ф.-м.ғ.к., ЖҒҚАнтощенко В.С.

лаб.119,Yuryi.Francev@kaznu.kz

Радиациялық материалтану және наноматериалдарды компьютерлік модельдеу ф.-м.ғ.д., проф.Ильин А.М.

лаб.410,ilyinar@mail.ru

Бейсызық физика
ф.-м.ғ.д., проф.Жанабаев З.Ж.

каб.323,kazgu.kz@gmail.com

Шалаөткізгіш электроника
ф.-м.ғ.к., ЖҒҚСванбаев Е.А.

лаб.202,eldos54@mail.ru