Ғылыми-зерттеу институттары

  Ғылыми-зерттеу институттарының аты
ҒЗИ жетекшісі
ҒЗИ байланыс
Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ
Лаврищев Олег Александрович

ҚР. Алматы, даңғылы. Әл-Фараби атындағы, 71Физика-техникалық факультеті

Тел.: +7 (727) 292-70-75lavr@physics.kz

Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана
Мухитов Муратов

ҚР. Алматы, даңғылы. Әл-Фараби атындағы, 71Физика-техникалық факультеті

 

тел.: +7 (727) 377-34-48
тел.факс.: +7 (727) 377-35-11
nnlot@mail.ru

Инженерлікпрофилдізертхана(ИПЗ)
Батрышев Дидар Галымович

ҚР. Алматы, даңғылы. Әл-Фараби атындағы, 71Физика-техникалық факультеті

тел.:+7 (727) 377 35 46, тел.:+77714661776,

lipkaznu@mail.ru