Ғылыми жобалар мен зерттеулер

Кафедраның 2016-2017 оқу жылдарына арналған "Ғылыми жобалары мен зерттеулері"

 

Ғылыми жоба бағыты

 

Ғылыми жоба атауы

 

Ғылыми жоба жетекшісі

 

Мерзімі

 

Байланыс телефондары

1

Қолданбалы лингвистика

Қазақ тілінің Алматы корпусы

Мадиева Г.Б.

2015-2018

87273773339 (1329)

Gulmira.Madiyeva@kaznu.kz

 

2

Психолингвистика

Тілді таңдау - көп тілді жағдаяттан тұлғааралық қатынасқа дейін

 

Ибраева Ж.К.

 

2015-2017

87273773339 (1329)

kulmat@rambler.ru

3

Әлеуметтік лингвистика

Қазақ және орыс тілдеріндегі масс-медиа этностереотиптерінің контент-талдауы

 

Таусоғарова А.Қ.

 

2015-2017

87273773339 (1329)

aiauzhan@mail.ru

4

 

Мәдениетаралық қарым-қатынас

 

Мәдениетаралық қарым-қатынас және ұлттық сәйкестік (Erasmus +)

 

Е. Хоффман (Австрия), Г.Мадиева

 

2016-2018

87273773339 (1329)

Gulmira.Madiyeva@kaznu.kz

 

5

 

Есептеу лингвистикасы

 

Орталық Азиядағы Есептеуіш лингвистика бойынша пәнаралық магистрлік бағдарламаны әзірлеууниверситеттер (Erasmus +)

 

А.Тукеев, Г.Мадиева

 

2016-2020

87273773339 (1329)

Gulmira.Madiyeva@kaznu.kz

 

6

 

Іскерлік қарым-қатынас тілі 

 

Іскерлік қарым-қатынас тілі (Erasmus +)

 

Р. Ратмайер (Австрия), ҚазҰУ-дың серіктесі - Мадиева Г.Б.

 

2016-2018

87273773339 (1329)

Gulmira.Madiyeva@kaznu.kz