Ғылыми жобалар және зерттеулер

№ 

Ғылыми жобаның бағыты

Жоба атауы

Жоба жетекшісі

Кезең

Байланыс телефоны

 1

 РИПРПСП

Тау массивінің геомеханикалық жай-күйін жедел бағалау және кешенді тау-кен және геологиялық-тау-кен шарты жағдайында пайдалы қазбалардың кен орындарын экологиялық жағынан тиімді игеру үшін оны нығайту және нығайту жолдарын дамыту

Касымканова Х.М., д.т.н., доцент

2015-2017 жж. 

 

Телефон: 8-727-377-33-31 ішк.12-74
8-727-221-12-74

Hayni_Kamal.Kasymkanova@kaznu.kz