Ғылыми жобалар мен зерттеулер

 

 

Ғылыми жобаның бағыты

Жобаның аты

Жобаның жетекшісі

Мерзімі

Байланыс

1 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері Жаһандану және интернационалдандыру жағдайындағы Қазақстан мен Ресей президенттерінің гуманитарлық дискурсындағы посткеңестік кезеңнің ұлттық идеясының  маңыздылығын ұсынудың ғылыми-әдістемелік негіздерінің қалыптасуы.  Жолдасбекова Б.Ө. ф.ғ.д., проф 2017-2020

377-33-37 (13-31)

Baiyan.Zholdasbekova@kaznu.kz

2 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелер Қазақстанның заманауи прозасының экологиялық дискурсындағы адамның рухани әлеуеті. Жаксылыков А.Ж., ф.ғ.д., проф. 2017-2020 377-33-37 (13-31)
3 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері Транслинвалды және трансмәдени жағдайындағы заманауи қазақстандық реалийлердің көптілді электронды ассоциативті сөздігін құру. Киынова Ж.К., ф.ғ.д., проф 2017-2020 377-33-37 (13-31)
4 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері Теориялық түсініктер және әдеби мәтінді талдаудың заманауи технологиялары: әлемдік және қазақстандық контекст. Абишева У.К., ф.ғ.д., проф. 2017-2020 377-33-37 (13-31)
5 Қолданбалы лингвистика Қазақ тілінің Алматы корпусы

Мадиева Г.Б.

2017-2020

87273773339 (1329)

Gulmira.Madiyeva@kaznu.kz