Халықаралық ынтымақтастық департаментi

Халықаралық ынтымақтастық департаментiнің директоры

Cмаилова Айжан Болатқанқызы

Tел.: +7(727)377-33-11, +7(727)221-11-64
E-mail: Aizhan.Smailova@kaznu.kz

Халықаралық ынтымақтастық департаментiнiң негiзгi міндеті әлемдiк деңгейдiң қазiргi ЖОО сияқты Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың лидерлiк позицияларын күшейтуге және ары қарай дамытуға жәрдемдесу болып табылады.

Университеттiң халықаралық қызметiнiң басты бағыттарының бiрi ғылыми жоба және бiлiм беретiн шетел университеттерiмен жүзеге асырылатын академиялық халықаралық әрiптестiк болып табылады.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бүгiнде 400-ден астам әлемнің ең iрi университеттерімен UNESCO, CRDF, NATO, InWEnt, МАГАТЭ т.б. бiлiм беру халықаралық ұйымдарымен келісімдер жасалған.

Университеттiң халықаралық қызметiн дамытудың стратегиялық мақсаттары:

  1. Оқу-әдістемелік және зерттеу аймақтарындағы халықаралық үлгі сапасына жету
  2. ҚазҰУ-дың оқу жоспарын алдыңғы әлемдік университеттердің білім беру жоспарларына сәйкес үйлестіру.
  3. Болон үрдісі қағидаларын және жағдайларын есепке ала отырып халықаралық білім үрдісіндегі мамандарды тартып және жұмылдырып, білім алушыларды жұмылдыруды қамтамасыз ету.
  4. Білім беру қызметі нарығындағы ҚазҰУ бақталастықа төтеп бере алатын ең маңызды құрал ретінде бірлескен дипломдар мазмұнын жүзеге асыру және енгізу.
  5. Халықаралық ғылыми, ғылыми-техникалық және жаңаландыру бағдарламалары мен жоспарлардағы ҚазҰУ қатысуын ұлғайту және сапасын арттыру, университеттің халықаралық ғылыми қызметін дамыту.
  6. Алдыңғы халықаралық агенттіктердегі жоғарғы оқу орындарында институализациялаулармен білім беру бағдарламаларын аккредитациялау және халықаралық деңгейде қатысу арқылы т.с.с., ҚазҰУ халықаралық беделін көтеру.
  7. Ұстаздардың, қызметкерлердің, білім алушылардың тілдік дайындығын дамыту.
  8. Университеттің қаржылық тұрақтылығына халықаралық қызметтердің қосқан үлес өсімін қамтамасыз ету.