Студенттердің ғылыми-зерттеу қызмет бағдарламасы

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ)

 Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ) университетте мамандар дайындаудың міндетті бөлігі, ҚазҰУ оқу және ғылыми үдерістерін біріктіруінде шешілетін негізгі мәселесі болып табылады. Студенттер мен магистранттардың ҒЗЖ оқу жоспары бойынша және оқу жоспарынан тыс жүргізіледі. Оқу жоспары бойынша студентердің оқу зерттеу жұмысы ғылыми үйірмелер жетекшілері, СҒЗЖ кеңесі, Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК) және Ғылыми студенттер қоғамы (СҒҚ), ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстаржөніндегідеканның орынбасарыжетекшілігімен 155 ғылыми үйірмелерінде жүзеге асырылады.

СОЗЖ арттыру мақсатындакафедра меңгерушісінің ғылыми-әдістемелік және тәрбие ісі бойынша көмекшісі және мұғалімдермен оқу үрдісіне ендіру үшінфакультеттерде түрлі деңгейлі тапсырмалар өңделуде. Үздік дайындалған студенттер әр түрлі халықаралық, республикалық, қалалық, аймақтық деңгейдегі олимпиадаларға қатысады.

Барлық факультеттерде СҒЗЖ Кеңесі жұмыс істейді, СҒЗЖ Кеңесінің құрамына осы кеңес төрайымдары кіреді. СҒЗЖ Кеңесі 3 сектордан тұрады - ғылыми, ұйымдастыру, ақпараттық. Осындай құрылым арқасында СҒЗЖ Кеңесінің мүшесі тек қана өз факультетіне ғана емес, әр секторға да жауапты. Әр сектордың өз міндет-мақсаттары, жұмыс мақсаттары бар. Студенттер, магистранттар және жас ғалымдармен тығыз байланыс орнату мақсатында СҒЗЖ Кеңесі мен ЖҒК біріккен отырыстары айына 1 рет болып тұрады.