Транс-аймақтық ақпараттық сауаттылықты дамыту (DIREKT)

19.04.2017

Көрулер: 7061

2016 жылдың 15-қазанынан 2019 жылдың 14-қазанына дейін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және 14 шетелдік жоғары оқу орындары, мекемелерімен бірлесе отырып, Эразмус + қаржыландырылатын Халықаралық жобаны ұтып алды. Жоба білім беру бағдарламасындағы кітапхана ісін жақсартуға, ақпараттық саясатты, кітапхана және студенттер, жас ғалымдар мен оқытушылардың ағылшын тілінің жазбаша сауаттылығын дамытуға бағытталған. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жұмыс топтары және жергілікті комитет құрамының қатысуымен, ҚазҰУ-да және Қазақстанның басқа жоғары оқу орындарында, қоғамның түрлі салаларында жоба нәтижелерін көрсетуді және жоба бастамасын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

Үзіліссіз білім беру мен ғылыми білімге негізделген экономикасы бойынша транс-аймақтық ақпараттық сауаттылықты дамыту (DIREKT) 

 

Жоба мақсаты: 

Ақпараттық сауаттылықтың (АС) құзырлығын зерттеу және оны білім беру бағдарламаларына енгізу арқылы Болон үдерісін қолдау. АС бағдарламаларының интегралданатын түрлерін (бакалавриат / магистратура / докторантура атты үш цикл жүйесіне енгізілген) құрастыру, қоғамдағы үзіліссіз білім беруді дамыту үшін сапамен қамтамасыз ету мен біліктілікті мойындау.

 

Жоба міндеттері: 

- АС бағдарламаларын үзіліссіз оқытуда, қажеттелікке орай оларды оқу бағдарламаларында пайдалануды дамыту; 

- АС инновациялық онлайн модулдерін қалыптастыру; 

- ЕО елдерінде қарқынды қолданылатын АС бағдарламаларының үйлесімі;

- АС бағдарламарын жүзеге асыру мен стратегиялық жоспарлау мақсатында жоғары оқу орнының әлеуетін нығайту;

- АС мақсат, міндеттерін, басқару принциптерін, саясатын әзірлеу;

- АС дамыту жолдарындағы ақпаратты тарату және оның тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

 

Еуропалық Одақтан Координатор:

Лимерик технологиялық институты, Ирландия

Серіктестер:

Дрезден техникалық университеті (TUD);

Лимерик технологиялық институты (LIT);

Н.П. Огарев атындағы Мордава мемлекеттік университеті (MRSU);  

Қиыр шығыс федералды университеті (FEFU); 

Э. Кант атындағы Балтық федералды университеті (IKBFU);

Константин Философ университеті (UKF);

Петрозаводск мемлекеттік университеті (PetrSU);

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (KazNU);

С. Сейфуллин атындағы агротехникалық университеті  (KATU);

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті (A. Baitursinov KSU);;

Пекин технологиялық университеті  (BIT);

Солтүстік-батыс политехникалық университеті (NPU);

Нанкин  ғылым және технология университеті (NUST).

Паул Франциско Шығыс Пирамид Группасы (TPG);

Ұлттық электронды-ақпараттық Консорциум (NEICON).