Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 2016 жылғы 14-15 қазанда Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-тің 20 жылдығы және механика-математика факультеті «Механика» кафедрасының құрылғанына 10 жыл толуы аясында өтетін «Механика және математиканың өзекті мәселелері

13.09.2016

Көрулер: 8064

Конференция аясында келесі секциялардың жұмысы жоспарланып отыр:

1-секция. Механика.

2-секция. Математика.

3-секция. Математикалық және компьютерлік модельдеу.

4-секция. Механика және математиканы оқыту әдістемесі.

Конференция қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өтеді.

Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:

Баяндама материалы автор жүргізген жұмыстың сипаты, мазмұны және нәтижесі туралы анық көрініс беру тиіс.

3-5 беттен аспайтын материал барлық жағынан 2,0 см қалдырылып, Word 97-2003 мәтіндік редакторымен, «KZ Times New Roman» немесе «Times New Roman» кеглімен, №12 шрифт және 1 интервалмен, формулалар Microsoft Equation 3.0 редакторымен терілуі тиіс. Кестелердің, сызбалар мен суреттердің атауы көрсетіліп, нөмірленуі қажет.

Толтыру үлгісі

ӘОК.......

ҚОСФАЗАЛЫ АҒЫНДАРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕРІ

(1 шегініс)

Жәйшібеков Н.Ж.

Jaichibekov_nj@enu.kz

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана, Қазақстан

(1 шегініс)

Мақала мәтіні Мақала мәтіні Мақала мәтіні Мақала мәтіні Мақала мәтіні Мақала мәтіні Мақала мәтіні Мақала мәтіні Мақала мәтіні Мақала мәтіні

(1 шегініс)

Қолданылған әдебиет

  1. Н.Ж. Джайчибеков, С.К. Матвеев. Решение задачи о структуре ударной волны для конечных чисел Маха.
  2. Н.Ж. Джайчибеков, А.Б. Усенова. Обтекание тел разреженным газом. Материалы международной научной конференции. «Седьмые Поляховские чтения», С-ПбГУ, Санкт-Петербург, Россия, 2-6 февраля 2015 г., с.97

Дерекнамаға берілетін сілтемелер мен нұсқаулар қолданылуына қарай нөмірленіп, баяндама соңында көрсетілуі қажет. Мәтін стилистикалық және техникалық жағынан түзетілген болуы тиіс.

Конференцияға қатысушылар секция бойынша электронды адреске 2016 жылғы 15 қыркүйекке дейін:

-        рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес баяндама мәтінін;

-        конференцияға қатысуға өтінішті;

-        ұйымдастырушылық жарнаны төлегендігі жөніндегі түбіртектің көшірмесін жіберулері қажет.

Жоғарыда көрсетілген пункттердің бірі болмаған жағдайда материалдар жарияланымға қабылданбайды.

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖАРНА 3500 теңгені құрайды

Төлемдік деректер:

Кбе 16

БИН 010140003594

РНН 031400075610

Есеп шоты KZ91998BTB0000003104

БИК TSES KZ KA

«Цеснабанк» АҚ Бенефициар банкі    

Төленімі: «Механика және математиканың өзекті мәселелері» конференциясына қатысу үшін.

Конференция қорытындысы бойынша ISBN берілген конференция материалдарының жинағы шығарылатыны жоспарланып отыр.

Өтініш формасы

1. Қатысушының аты-жөні _______________________________________________

2. Қатысушының қызметі, дәрежесі, атағы ___________________________________

3. Баяндаманың тақырыбы________________________________________________

4. Секциясы ___________________________________________________________

5. Мекенжайы, телефон, e-mail ____________________________________________

6. Оқу орны, ұйым ______________________________________________________

7. Қатысу формасы:    

 Пленарлық мәжілісте ауызша баяндама жасау

 Секция мәжілісінде ауызша баяндама жасау

Көрсетілген уақыттан кейін келіп түскен өтініштер қарастырылмайды, баяндама материалдары жарияланбайды.

Ұйымдастыру комитеті материалдарды сұрыптау мәселесін өзі шешуге құқылы.

Редакциялық кеңес түскен материалдарға сараптама өткізеді. Материалдар сараптама қорытындысы бойынша жинаққа ұсынылады. Сараптамадан өтпеген материалдар авторға қайтарылмайды.

Іс сапар шығындары (бару-келу, тұру және тамақтану) конференцияға қатысушылардың есебінен төленеді. 

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы:

010008, Астана қаласы, Мұңайтпасов көшесі 5, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, механика-математика факультеті, 203, 204 кабинеттер.

Тел. 709-500 (ішкі 33-213, 33-217)

Моб. тел: 87012150413

E-mail: bostanov_bo@enu.kz