2012-2013 оқу жылындағы әлеуметтік-тәрбие жұмысы

2012-2013 оқу жылы аралығында тәрбиелік қызмет келесідей жұмыстардың негізгі бағыттары шеңберінде жүзеге асырылды: ұйымдастырушылық жұмыс, волонтерлықты дамыту, студенттік өзін-зі басқару, кәсіби-бағдарлық жұмыс, мәдени жұмыс, салауатты өмір салтына және спортқа деген талпынысты қалыптастыру, Жолдауды және басқа да мемлекеттік бағдарламалар мен құжаттарды түсіндіру, университеттің нормативтік-құқықтық құжаттарын түсіндіру, ғылыми-зерттеушілік қызығушылықты қалыптастыру, құқықтық тәрбие, антиқоғамдық мінез-құлықтың алдын алу, кәсіби-еңбектік тәрбие, рухани-адамгершіліктік тәрбие, ұлтаралық және конфессионалдық татулықты тәрбиелеу, мемлекеттік тілді дамыту және азаматтық-патриоттық тәрбие.