Аханов тағылымы

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЖАЛПЫ ТІЛ БІЛІМІ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ФИЛОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ


ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

2015-жылдың 29-30-мамырда

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде

«XVІІІ АХАНОВ ОҚУЛАРЫ»

ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АССОЦИАЦИЯСЫ

аясында өтетін

«ТІЛ МОДЕРНИЗАЦИЯСЫ: УАҚЫТ ТАЛАБЫ»

атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияҒА

қатысуға шақырамыз

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ:

  1. Тіл модернизациясы: ішкі құрылым
  2. Тіл модернизациясы және қоғам модернизациясы
  3. Тіл модернизациясы және тіл үйретудегі жаңа технологиялар
  4. Тіл модернизациясы және оның лексикографиялық дереккөздердегі көрінісі

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Конференцияға қатысу үшін автор материалдың электрондық нұсқасын (5 беттен аспауы тиіс, Tіmes New Roman шрифт, 14 кегль) жіберуі тиіс, басқа қаріптер қабылданбайды.

МАҚАЛАНЫҢ БЕЗЕНДІРІЛУІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

  1. Мақала атауын ортаға (бас әріптермен, 14 кегльмен).
  2. Бір жолдан кейін, ортасына автордың аты-жөні (12 кегльмен).
  3. Тегінің астына жақшаның ішіне: сіздің жұмыс істейтін мекеме, қала, мемлекет аты (12 кегльмен).

4.Оның астына – e-mail (10 кегльмен).

5.Оның астына мақала жазылған тілінде, орыс және ағылшын тілдерінде мақала түйіні беріледі (11 кегльмен).

6. Тірек сөздер орыс және ағылшын тілдерінде беріледі (5 сөзден аспауы керек, 10 кегльмен).

6.Өлшемдер: үсті және асты, оң жағы және сол жағы – 20 мм, кітапша секілді.

7.Жоларалық интервал – 1.0.

8. Мақаланың көлемі 5 беттен аспауы тиіс.

9.Әдебиет тізімі төмендегідей безендіріледі:

1. .Аханов К.А. Тіл білімінің негіздері. Алматы: Санат, 1993. - 391 б.

2. Сүлейменова Э.Д., Мадиева Г.Б., Шаймерденова Н.Ж., Авакова Р.А. Тіл білімі сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1998. - 540 б.

Мәтін ішіндегі сілтемелер былай көрсетіледі: [1: 23], 1 – зерттеушінің аты-жөні, 23 – беті; зерттеуші аты-жөні көрсетіліп тұрған сан мен бет санының арасына қос нүкте қойылады.

Ұйымдастыру алқасы тек талап бойынша өнделген материалдарды жариялайтындығын ескертеді.

Конференцияға қатысушының сауалнамасы

«ТІЛ МОДЕРНИЗАЦИЯСЫ: УАҚЫТ ТАЛАБЫ» атты

XVІІІ халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға

ТІРКЕЛУ ҮЛГІСІ:

Аты-жөні (толықтай жазылуы керек)

Жұмыс орны

Қызметі

Ғылыми дәрежесі

Бағыты

Баяндама тақырыбы

Қажетті техникалық құралдар (атауын көрсетіп қойыңыз)

Мемлекет

Қала

Оқу орны, кафедра аты

Электрондық пошта

e-mail

Байланыс телефоны, факс

Қонақ үй қажеттілігі (иә/жоқ), мерзімі

Төленгені жайында түбіртек көшірмесін e-mail арқылы жіберуі тиіс

Конференцияның жұмысына қатысу жөнінде өтініш пен баяндаманың мәтіні (электронды және қағаз түрінде) 2015-жылдың 20 наурызға дейін ұйымдастыру алқасының электрондық поштасына немесе көрсетілген мекенжайға жіберілуі тиіс: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы 71, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті, Жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасы. 317, 305а дәрісханалар. Электрондық пошталар: danel.karagoish@mail.ru .

Байланыс телефондары: 8(7272) 377-33-39, 377-33-37 (13-29)

Конференцияның ұйымдастыру жарнасы – 4000 теңге, шетел азаматтары үшін – 40доллар.

Ұйымдастыру жарнасын тек пошталық аудару арқылы мына мекенжайға жіберу керек: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби, 71, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті, Жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасы 305 дәрісханасына – Карагойшиева Данель Алмасбековна.

Төленгені жайлы түбіртек көшірмесін мына мекенжайға жіберулеріңіз керек: danel.karagoish@mail.ru.

Материалдың баспадан шығуы конференцияға дейін жоспарланған. Материалды авторға жіберу жағы ұйымдастыру жарнасының сомасына кірмейді.

Конференцияға қатысу шығындары қатысушы жақтың өз есебінен төленеді.

Ерекше назар аударуларыңызды сұраймыз: ақпараттық хатта қойылған талаптар сақталмаса, материал қабылданбайды.

Өтетін орны: 050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті.

Тіркеу уақыты: 29-мамыр 2015 ж. сағат 9.00.

Жауапты хатшылар: Карагойшиева Данель Алмасбековна danel.karagoish@mail.ru, Бектемірова Сәуле Бекмұхамедқызы bektemirova_s77@mail.ru, (317 каб.), 8(3272) 377-33-39, 377-33-37(13-29, 12-70).

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ШЕТЕЛ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ТІЛ БІЛІМІ КАФЕДРАСЫ

«ҚАЗАҚ ТІЛІ: ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ» ОҚУ-ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТХАНАCЫ


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОРЫС ТІЛІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТІ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ АССОЦИАЦИЯСЫ


ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ҰЙЫМЫ


ҚАЗАҚСТАН МЕНЕДЖМЕНТ, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БОЛЖАУ ИНСТИТУТЫ


ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!ТІЛ ЖӘНЕ ЖАҺАНДАНУ

XVI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

2013 ж. 17-18 мамырда

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өтеді


ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МҮШЕЛЕРІ:

Мұтанов Ғ.M. – әл-Фараби ат. ҚазҰУ ректоры (Қазақстан)

Әбдезұлы Қ. – филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетінің деканы (Қазақстан)

Мәдиева Г.Б. – әл-Фараби ат. ҚазҰУ шетел филологиясы және жалпы тіл білімі кафедрасының меңгерушісі (Қазақстан)

Сүлейменова Э.Д. – КАЗПРЯЛ төрайымы, шетел филологиясы және жалпы тіл білімі кафедрасының профессоры (Қазақстан)

Беленчиков Р. – МАПРЯЛ президиумы мүшесі (Германия)

Оде С. – МАПРЯЛ президиумы мүшесі (Нидерланды)

Лэндис Д. – Ph.D. докторы, ҚМЭБИ Лингвистикалық орталығының директоры (АҚШ)

Смағұлова Ж.С. – Ph.D. докторы, ҚМЭБИ Лингвистикалық орталығының доценті (Қазақстан)


ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН БАҒЫТТАР ТӨМЕНДЕГІДЕЙ:

1. Жаһандану және тілдік саясат

2. Жаһандану және тілдерді қорғау мәселесі

3. Жаһандану – көптілділік – қостілділік: білім беру мәселелері

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын тілдері.


Конференцияға қатысу үшін автор материалдың (көлемі 5-6 беттен аспауы тиіс) электрондық нұсқасын (Word форматта, файлдың аты автордың фамилиясымен латынша әріптермен берілуі тиіс: Ivanov.dok мақала аты, Ivanov.z тапсырыс аты), сондай-ақ қосымша мәтіннің баспа нұсқасы (Tіmes New Roman шрифт, 14 кегль) жіберілуі тиіс, басқа қаріптер қабылданбайды.

БЕЗЕНДІРІЛУІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1. Мақала атауын ортаға (бас әріппен, 14 кегльмен).

2. Төмен дәл ортасына автордың аты-жөні (10 кегльмен).

3. Фамилияның астына жақшаның ішіне – сіздің жұмыс істейтін мекеме, қала, мемлекет аты (10 кегльмен).

4. Оның астына – e-mail (10 кегльмен).

5. Тірек сөздер (5 сөзден аспауы керек, 10 кегльмен).

6. Өлшемдер: үсті және асты, оң жағы және сол жағы – 20 мм, кітапша секілді.

7. Жоларалық интервал – 1.0.

8. Әдебиеттер төмендегідей безендіріледі:

1. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. – СПб: Петербургское Востоковедение, 2006. - 381 с .

2. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. - 325 с .


Мәтін ішіндегі сілтемелер былай көрсетіледі: [1, с. 23], 1 – зерттеушінің аты-жөні, 23 – беті; зерттеуші аты-жөні көрсетіліп тұрған сан мен бет санының арасына нүктелі үтір қойылады.


Ұйымдастыру комитеті жарық көретін материалдарды сұрыптап барып жариялайтындығын ескертеді.


ТІЛ ЖӘНЕ ЖАҺАНДАНУ XVI Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысушының тапсырыс үлгісінің безендірілуі төмендегідей:

Аты-жөні (толықтай жазылуы керек)


Жұмыс орны


Қызметі


Ғылыми дәрежесі


Бағыты


Баяндама тақырыбы


Қажетті техникалық құралдар (атауын көрсетіп қойыңыз)


Мемлекет


Қала


Оқу орыны, кафедра аты


Пошта мекенжайы


e-mail


Байланыс телефоны, факс


Ұйымдастырушы комитет мақаланы 2013 жылдың 14 сәуіріне дейін қабылдайды: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы 71, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті, шетел филологиясы және жалпы тіл білімі кафедрасы – «Қазақ тілі: әлеуметтік және психолингвистика» зертханасы, 317, 305 а дәрісханаларға және kaznu.akhanov@gmail.com, kaznu.akhanov@mail.ru электронды мекенжайлар мен мына телефон нөмерлері: 8(7272) 377-33-39, 377-33-37 (13-29) арқылы хабарласуға болады.


Ұйымдастыру жарнасы – 4000 теңге 2013 жылдың 31 наурызына дейін мақаламен бірге қабылданады. Ұйымдастыру жарнасын қатысушы жеке келіп төлеуге немесе пошталық аудару арқылы мына мекенжайға жіберуге болады: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби, 71, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті, шетел филологиясы және жалпы тіл білімі кафедрасы – «Қазақ тілі: әлеуметтік және психолингвистика» зертханасы, 305 а дәрісханаға Шерімқұлова Меруертке.

Төленгені жайында квитанция көшірмесін мынадай мекенжайға жіберулеріңіз керек: misha_87_a@mail.ru.

Материалдың баспадан басылып шығуы конференцияға дейін жоспарланған. Материалды авторға жіберу жағы ұйымдастыру жарнасының сомасына кірмейді.


ЕРЕКШЕ НАЗАР АУДАРУЛАРЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ: ақпараттық хатта қойылған талаптар сақталмаса, материал қабылданбайды.

Конференцияға байланысты барлық шығындарды қатысушы жақ көтереді.

ӨТКІЗІЛЕТІН ОРЫН:

050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті.

ТІРКЕУ

2013 ж. 17 мамыр сағ. 9.00

Жауапты хатшылар: Қондыбаева Раушан Жұмакерімқызы, Куличенко Юлия Дмитриевна kaznu.akhanov@gmail.com, kaznu.akhanov@mail.ru, ком. 317, тел.: +7 (727) 377-33-39, 377-33-37 (13-29).