Марапаттаулар мен кафедра жетiстiгi

РРА ИМ ДОК

PPA инновациялық және академиялық шеберліктің ұлттық рейтингі 

 

Мемлекет басшысының "Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік" атты Қазақстан халқына Жолдауы аясында Қазақстан Жоғары Мектебінің Ұлттық Ғылым Академиясы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен және республикалық рейтинг агенттігімен (РРА) бірлесіп, "Қазақстан 2050 - инновация және академиялық артықшылық бойынша ұлттық рейтинг" рейтингін ұсынды.

 

Республикалық рейтинг агенттігінің рейтингі еліміздің стратегиялық міндеттерін іске асыруда отандық жоғары оқу орындарының орнын анықтауға, олардың әлемдік білім беру кеңістігінде, әлемдік рейтингтерде ілгерілеуіне ықпал етуге және бәсекеге қабілеттілік пен экспорттық әлеуетті арттыруға бағытталған.

 

Республикалық рейтинг агенттігі Қазақстан Республикасының стратегиялық құжаттарын жан-жақты талдау негізінде университеттің барлық классикалық негізгі миссияларын бағалайды:

 

- Олардың біріншісі- Академиялық қызмет-оқу, студенттерге білім беру.

 

- Екіншісі-ғылыми-инновациялық қызмет, онсыз мамандарды сапалы даярлау бүгінде мүмкін емес.

 

- Үшінші – интернационализация-жаһандану, интеграция және білім беруді интернационалдандыру соңғы онжылдықтағы әлемдік трендтер болып табылады.

 

- Төртіншісі-түлектердің сұранысы. Университет пен социумның өзара байланысын бағалау қазіргі уақытта үлкен мәнге ие.

 

2018 республикалық рейтинг агенттігінің қорытындысы бойынша университет бірінші орынды иеленді. Оның ішінде "Менеджмент" кафедрасының мамандықтары да бар.

 

 

 

НКАОКО ГиМУ бак.jpg

НКАОКО ГИМУ маг.jpg 

НКАОКО ИМ маг.jpg

НКАОКО МТ бак.jpg

НКАОКО МТ маг.jpg

 

 

 

БСҚБТА

 

Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық агенттіктің деректеріне сәйкес академиялық статистикалық көрсеткіштерді талдау, сарапшылардың бағасы және жұмыс берушілерден сұрау негізінде құрылған Қазақстанның үздік жоғары оқу орындарының 2018-ұлттық (бас) рейтингі жасалды.

 

2018 жылы Қазақстан ЖОО-ның ұлттық рейтингісіне көп салалы, техникалық, гуманитарлық-экономикалық, медициналық және педагогикалық бағыттағы ЖОО, сондай - ақ өнер-барлығы 60 ЖОО қатысты.

 

ҚазҰУ білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз қазақстандық агенттік (БСҚА) өткізетін жоғары оқу орындарының бас рейтингісіне және ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы өткізетін бакалавриат білім беру бағдарламаларының рейтингісіне қатысады. Сондай-ақ университет жоғары оқу орындарының тәуелсіз рейтингісіне НААР өткізетін мамандарды даярлау бағыттары мен деңгейлері бойынша қатысты.

 

Жоғары оқу орындарының бас рейтингі-2018 қорытындысы бойынша университет бірінші орынды иеленді. Оның ішінде "Менеджмент" кафедрасының мамандықтары да бар.

   

FIBAA

2017 жылы ҚазҰУ-дың 41 мамандығы экономикалық, құқықтық және әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы білім беру бағдарламаларының сапасы мен аккредиттеу емтиханынан өтті. Еуропалық жетекші FIBAA аккредиттеу агенттігі Экономика және бизнес жоғары мектебінің, құқық, география және табиғатты пайдалану, халықаралық қатынастар, философия және саясаттану факультеттерінің білім беру бағдарламаларының жоғары сапа деңгейімен расталды. «Менеджмент» кафедрасы 14 білім беру бағдарламаларына аккредитациядан өтті, олардың ішінде:

1. 5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару

2.6M051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару

3. 6D051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару

4. 5B050700 - Менеджмент

5.6M050700 - Менеджмент

6. 6D050700 - Менеджмент

7. 6M051800 - Жобаларды басқару

8. 6DM051800 - Жобаларды басқару

9. 6M051700 - Инновациялық менеджмент

10. 6D051700 - Инновациялық менеджмент

  2015 жылы э.ғ.д., профессор м.а. Кунанбаева Дуйсекуль Ашимбековна ҚР БҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» грантының иегері атанды.
  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 80-жылдығына арналған мерейтойлық медалімен университеттің дамуына қосқан үлесі үшін э.ғ.к. доцент Джулаева Алмажан Мударисовна марапатталады (2015 жыл).
  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 80-жылдығына арналған мерейтойлық медалімен университеттің дамуына қосқан үлесі үшін э.ғ.к. доцент Джумамбаев Сейсембай Каримович марапатталады (2015 жыл).
  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 80-жылдығына арналған мерейтойлық медалімен "университеттің дамуына қосқан үлесі үшін "э.ғ.к., доцент Смагулова Гульжихан Советбековна марапатталды (2015 жыл).
  2014 жылы э.ғ.к., доцент м.а. Купешова Сауле Телеухановна ҚР БжҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» грантының иегері атанды.