Advisors

Surname
1 Asilbekova Zh. M.
2 Mimanbayeva F.N.
3 Sabdenova G.E.
4 Alpisbayeva N.K.
5 Mukazhanova T.N.
6 Bedelova G.S.
7 Shokatova A.K.
8 Shamshidenova F.M.