Academic Exchange Programs

2013-2014 academic year ISEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA Lisbon, Portugal. Galyapina Roman Dmitrievich


2013-2014 academic year the University of Salzburg, Austria.

2013-2014 academic year the University of Cadiz. Duisenbiev Sutuari Bostanovna, Tazhiev Togzhan Zhandarbekkyzy, Nemysheva Sarsenbaevna Hayn, Tekebayev Zhanadil Mirasbekuly


2012-2013 academic year the University of Cadiz, Andalusia, Spain. Bozova Zhuldyz, Abdiman Jania, Bekisheva Botha, Mikhailova Luybov'