«ҰЛТТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА: ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының БАҒДАРЛАМАСЫ

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

FACULTY OF JOURNALISM

БАСПАСӨЗ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ КАФЕДРАСЫ

КАФЕДРА ПЕЧАТИ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ

DEPARTMENT OF PRINT AND ELECTRONIC MEDIA

 

 

Көрнекті ғалым, публицист, ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор Намазалы Омашұлы Омашевтың 70 жасқа толуына арналған «ҰЛТТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА: ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

29 қазан 2020 жыл

 

ПРОГРАММА

международной научно-практической онлайн-конференции

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА:

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»,

посвященная 70-летию выдающегося ученого, публициста, преподавателя, доктора филологических наук, профессора

Намазалы Омашевича Омашева

 

29 октября 2020 года

 

PROGRAM

International scientific-practical online conference

«NATIONAL JOURNALISM:

PROBLEMS OF RESEARCH AND EDUCATION»

dedicated to the 70th anniversary of the outstanding scientist, publicist, teacher, doctor of philological sciences, professor

Namazaly Omashuly Omashev

 

October 29, 2020

 

 

Құрметті ___________________________________________!

 

 • Сізді көрнекті ғалым, публицист, ұстаз, филология ғылымда­рының докторы, профессор Намазалы Омашұлы Омашевтың 70 жасқа толуына арналған «ҰЛТТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА: ЗЕРТ­ТЕУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясына шақырамыз. 
 • Конференция 2020 жылдың 29 қазанында, сағат 11.00-де әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Журналистика факультетіндегі Е. Шәймерденов атындағы аудиторияда өтеді (214).
 •  
 • Онлайн ZOOM конференцияның жеке идентификаторы 328 087 2220
 • Код: 123123k

 

 Ұйымдастыру алқасы

 

 • Қазақстан Республикасы, 050040,
 • Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71,
 • Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
 • тел: +7727377-33-33 – 1351
 •  
 •  

ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ

 Төраға: Рамазанов Т.С., ҚР ҰҒА академигі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі прорек­торы. 

 

Төрағаның орынбасары: Медеубек С., филология ғылымда­ры­ның кандидаты, журналистика факультетінің деканы.

 

Мүшелері: Сұлтанбаева Г.С., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының меңгерушісі, саяси ғылымдарының докторы, профессор; Шыңғысова Н.Т., ЮНЕСКО, халықаралық журна­листика және қоғамдағы медиа кафедрасының меңгерушісі, фи­лология ғылымдарының докторы, профессор; Рамазан А.Ә., баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор; Ақынбекова А.Б., баспасөз және электронды БАҚ кафедра мең­герушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары, Елғондинова А.Д., баспасөз және электронды БАҚ кафедра меңгерушісінің оқу ісі жөніндегі орынбасары

 

Көрнекті ғалым, публицист, ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор Намазалы Омашұлы Омашевтың 70 жасқа толуына арналған «ҰЛТТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА: ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының

БАҒДАРЛАМАСЫ

 

 • 09.45-10.00     Қонақтарды қарсы алу
 • 10.00-10.10                Намазалы Омашевтың фото жəне кітап
 •                         көрмесінің ашылуы (ректорат фойесінде)
 • 10.10-10.20     Профессор Н. Омашев кітаптарын
 •                         «Адалдық сөресіне» табыс ету рәсімі
 • 10.20-10.50     Әл-Фараби атындағы телерадиокешенімен,
 •                         аудиториялармен таныстыру
 • 10.50 10.55     «Қайырымдылық алаңында» тегін кітап тарату
 • 11.00-12.30     Конференция
 • 12.30               Түскі үзіліс
 •                         Естелік фотоға түсу

 

 

Конференция журналистика факультетінің Ербол Шәймерденов атындағы аудиторияда өтеді (214)

 

Президиумда (оффлайн) 

 1. Төрде: Намазалы Омашұлы Омашев – филология ғылымдарының докторы, профессор, журналистика мәселелерін зерттеу институ­тының директоры
 2. Оң жағында: ректорат өкілі
 3. Сол жағында: Сағатбек Медеубек – Журналистика факультетінің деканы (модератор)
 4. Үстелдің айналасында:

 

 

 • Болат Ешмұхамбетұлы Көмеков – тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан ҰҒА-ның академигі
 • Сағымбай Қозыбаев, тарих ғылымдарының док­торы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
 • Мұсабек Тұрғынбекұлы Әлімбеков – заң ғылымдарының док­торы, Bank RBK-ның тәуелсіз директоры, директорлар кеңесінің мүшесі
 • Өмірхан Әбдиманұлы Әбдиманов – филология ғылымда­рының докторы, профессор
 • Бауыржан Жақып – ақын, Қазақстан Жазушылар одағы төр­ағасының орынбасары, ф.ғ.д., профессор
 • Бейсенқұлов Аязби – ф.ғ.д., Халықаралық ақпараттық техноло­гиялар университеті, Медиакоммуникация және Қазақ­стан тари­хы кафедрасының профессоры
 • Сұлтанбаева Гүлмира
 • Рамазанова Айгүл – ф.ғ.д., профессор, Баспагерлік, редак­тор­лық және дизайнерлік өнер кафедрасының меңгерушісі
 • Шыңғысова Назгүл – ф.ғ.д., профессор, ЮНЕСКО, халық­ара­лық журналистика және қоғамдағы медиа кафедрасының меңге­рушісі

 

КІРІСПЕ СӨЗ

БАЯНДАМА:

 

 1. Бейсенқұлов Аязби, ф.ғ.д., Халықаралық ақпа­раттық технологиялар университеті, Медиакоммуникация және Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры
 2. Сағымбай Қозыбаев, тарих ғылымдарының док­торы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
 3. Болат Ешмұхамбетұлы Көмеков, тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан ҰҒА-ның академигі
 4. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Ғылыми кеңесінің бекітуімен, «Өнегелі өмір» сериясы аясында жарық көрген Намазалы Омашұлы тұлғасына арналған кітаптың және ғалымның көптомдығының тұсаукесері

 

ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗ:

Видео-құттықтау:

 1. Мұхтар Абрарұлы Құл-Мұхаммед - Қазақстанның мемлекет және саяси қайраткері, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты, тарих ғылымдарының кандидаты, заң ғылымдарының докторы, профессор

 

2.    Көмеков Болат Ешмұхамбетұлы, тарих ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА-ның академигі

3.  Әлімбеков Мұсабек Тұрыынбекұлы, заң ғылымдарының докторы, Bank RBK-ның тәуелсіз директоры, директорлар кеңесінің мүшесі

 

Жарыссөзде сөйлейтіндер:

(3-5      минуттан)

 

1.Әбдіуақап Қара (онлайн) – тарих ғылымдарының докторы, Мимар Синан көркем өнер университетінің профессоры, Түркие.

2.Ертолқын Гайреиуллаһ (онлайн) – «Қазақ елі» журналы­ның редакциялық кеңес төрағасы және жауапты шығарушы ре­дакторы, Түркие

3. Гүлнар Кендірбай – (онлайн) Колумбия университетінің профессоры, АҚШ, Нью-Йорк

4.Фатима Изатуллаевна Муминова (онлайн) – Халықаралық экономика және дипломатия университеті, халықаралық журна­листика факультетінің профессоры, Өзбекстан

5.Әбдіғаны Халилов (онлайн) – ф.ғ.д., профессор, Қырғыз­стан

6.Әсия Бағдәулетқызы (онлайн) – журналист, кинотанушы, Лондондағы Куин Мэри университетінің түлегі, «Серпер» жастар сыйлығының лауреаты Ұлттық аударма бюросының Лондондағы өкілі

7.Малика Тілеубергенқызы Жұмамұратова (онлайн) – Қара­қалпақ мемлекеттік университеті Журналистика кафедрасы профессоры, филология ғылымдары кандидаты, Қарақалпақстан

8.Нұржан Жалауқызы Мұхамеджанова (онлайн) – «Алма­ты» телеарнасының Бас директоры

9.Жүсіпбек Қорғасбек (онлайн) – «Егемен Қазақстан» газе­тінің Алматы филиалының бас редакторы

10.Болатбек Төлепберген (онлайн) – журналист, «Дарын» сыйлығының лауреаты, филология ғылымдарының кандидаты, «Шалқар» радиосының директоры

 

Қорытынды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) ________________________________!

 

Приглашаем Вас на онлайн-конференцию «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБРА­ЗОВАНИЯ» в честь 70-летия Намазалы Омашевича Омашева, доктора филологических наук, профессора, директора Института журналистских исследований.

 

Конференция состоится 29 октября 2020 года в 11.00 в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, на факультете журналистики в аудитории имени Е. Шаймерденова (214).

 

Персональный идентификатор онлайн-конференции ZOOM - 322887 2220

Код: 123123k

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 

Республика Казахстан, 050040,

г. Алматы, проспект Аль-Фараби 71,

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби

тел: + 7727377-33-33 - 1351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 

Председатель: Рамазанов Т.С., академик Национальной акаде­мии наук РК, доктор физико-математических наук, профессор, проректор по научной работе и инновациям Казахского нацио­нального университета имени аль-Фараби.

Заместитель председателя: Медеубек С.С., кандидат филоло­гических наук, доцент, декан факультета журналистики.

Члены: Султанбаева Г.С., заведующая кафедрой печатных и электронных СМИ, доктор политических наук, профессор; Шын­гысова Н.Т., заведующая кафедрой ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе, доктор филологических наук, профессор; Рамазан А.А., заведующая кафедрой издательско-редак­торского и дизайнерского искусства; Акынбекова А.Б., заместитель заведущей кафедра печати и электронных СМИ по по научно-инновационной деятельности и международному со­трудничеству; Елгондинова А.Д., заместитель заведущей кафед­ра печати и электронных СМИ по учебно методической и вос­питательной работе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа онлайн-конференции «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» в честь 70-летия Намазалы Омашевича Омашева, доктора филологических наук, профессора, директора Института журналистских исследований

 

 

09.45-10.00       Встреча гостей

10.00-10.10       Открытие фото и книжной выставки Намазалы Омашева в фойе ректората

10.10-10.20       Церемония передачи книг профессора Н.

                          Омашева на «Адалдық сөресі»

10.20-10.50    Знакомство с телерадиокомплексом имени

                          аль-Фараби и аудиторий

10.50 -10.55      Раздача бесплатных книг на

                          «Қайырымдылық алаңы»

11.00-12.30       Конференция

12.30                 Перерыв

                          Фото на память

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция пройдет в аудитории Ербола Шаймерденова факультета журналистики (214)

 

В президиуме (оффлайн)

В середине: Намазалы Омашевич Омашев – доктор филологических наук, профессор, директор Института журналистики

Справа: представитель ректората

Слева: Сагатбек Медеубек ‒ декан факультета журналистики (модератор)

 

Участники:

 

1.  Комеков Болат Ешмухамбетович, доктор исторических наук, академик Национальной академии наук РК

2.  Алимбеков Мусабек Тургунбекович, доктор юридических наук, независимый директор Bank RBK, член Совета директоров

3.Козыбаев Сагымбай Кабашевич ‒ доктор исторических наук, профессор, Казахский Национальный университет имени аль-Фараби.

4.  Абдиманов Омирхан Абдиманович, доктор филологиче­ских наук, профессор

5.  Жакып Бауржан ‒ поэт, заместитель председателя Союза писателей Казахстана, доктор филологических наук, профессор

6.  Бейсенкулов Аязби ‒ доктор филологических наук, про­фес­сор кафедры медиа-коммуникаций и истории Казахстана Между­народного университета информационных технологий

7.  Султанбаева Гульмира ‒ доктор политических наук, про­фессор, заведующая кафедрой печати и электронных СМИ

8.  Рамазан Айгуль ‒ доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой издательско-редакторского и дизайнер­ского искусства

9.  Шынгысова Назгуль ‒ доктор филологических наук, про­фес­сор, заведующая кафедрой ЮНЕСКО, международной жур­на­листики и медиа в обществе

 

 

 

 

 

ВСТУПАЮЩИЕ

ДОКЛАДЫ:

 

1.  Бейсенкулов Аязби ‒ доктор филологических наук, про­фес­сор кафедры медиа-коммуникаций и истории Казахстана Между­народного университета информационных технологий 

2.  Козыбаев Сагымбай Кабашевич ‒ доктор исторических наук, профессор, Казахский Национальный университет имени аль-Фараби.

Презентация книги, посвященной личности Намазалы Ома­шевича и многотомной книги ученого, изданной в серии «Өнегелі өмір» с одобрения Ученого совета КазНУ им. Аль-Фараби.

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:

ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЕ:

 1. Мухтар Абрарулы Кул-Мухаммед — государственный и политический деятель Казахстана, депутат сената парламента РК, кандидат исторических наук, доктор юридических наук, профессор

 

2.  Комеков Болат Ешмухамбетович, доктор исторических наук, академик Национальной академии наук РК

3.  Алимбеков Мусабек Тургунбекович, доктор юридических наук, независимый директор Bank RBK, член Совета директоров

 

Выступающие в дебатах:

(3-5 минуты)

 

1.  Абдіуакап Кара (онлайн) ‒ доктор исторических наук, профессор Университета изящных искусств Мимар Синан, Турция.

2.  Ертолқын Гайреиуллаһ (онлайн) ‒ председатель редкол­легии и главный редактор журнала «Қазақ елі», Турция.

3.  Кендербай Гульнар ‒ (онлайн) профессор Колумбийского университета, США, Нью-Йорк.

4.  Муминова Фатима Изатуллаевна (онлайн) ‒ профессор международной журналистики, Университет международной экономики и дипломатии, Узбекистан.

5.  Халилов Абдыганы (онлайн) ‒ доктор филологических наук, профессор, Кыргызстан

6.  Асия Багдаулетовна (онлайн) ‒ журналист, кинокритик, выпускница Лондонского университета Куин Мэри, лауреат молодежной премии «Серпер», представитель Национального бюро переводов в Лондоне.

7.  Жумамуратова Малика Тлеубергеновна (онлайн) ‒ профессор журналистики Каракалпакского государственного университета, кандидат филологических наук, Каракалпакстан.

8.  Мухамеджанова Нуржан Жалауовна (онлайн) ‒ генераль­ный директор телеканала «Алматы».

9.  Жусупбек Коргасбек (онлайн) ‒ главный редактор алма­тинского отделения газеты «Егемен Казахстан».

10.  Болатбек Толепберген (онлайн) ‒ журналист, лауреат пре­мии «Дарын», кандидат филологических наук, директор радио «Шалкар».

 

Заключение

 

Персональный идентификатор онлайн-конференции ZOOM - 322887 2220

Код: 123123k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEAR _____________________________________________!

 

We invite you to the international scientific-practical online conference "NATIONAL JOURNALISM: PROBLEMS OF RESEARCH AND EDUCATION" dedicated to the 70th anniversary of the outstanding scientist, publicist, teacher, doctor of philological sciences, professor Namazaly Omashuly Omashev.

The conference will be held on October 29, 2020, at 11.00 in the Kazakh National University named after Al-Farabi, Faculty of Journalism. Shaimerdenov auditorium (214).

 

 

The personal ID of the online ZOOM conference is 328 087 2220

Code: 123123k

 

 

ORGANIZATIONAL GROUP

 

Republic of Kazakhstan, 050040,

Almaty city, 71 Al-Farabi avenue,

Al-Farabi Kazakh National University

tel: + 7727377-33-33 - 1351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATIONAL GROUP

 

Chairman: Ramazanov T.S, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Innovation of Al-Farabi Kazakh National University.

 

Deputy Chairman: Medeubek S., Candidate of Philological Sciences, Dean of the Faculty of Journalism.

 

Members: Sultanbaeva G.S, Head of the Department of Print and Electronic Media, Doctor of Political Sciences, Professor; Chingizova N.T, UNESCO, Head of the Department of International Journalism and Social Media, Doctor of Philology, Professor; Ramazan A.A, Head of the Department of Publishing, Editing and Design Arts, Doctor of Philology, Professor; Akynbekova A.B, Deputy Head of the Department of Print and Electronic Media for Scientific and Innovative Work and International Relations, Deputy Head of the Department of Print and Electronic Media for Academic Affairs Elgondinova A.D

 

International scientific-practical online conference "NATIONAL JOURNALISM: PROBLEMS OF RESEARCH AND EDUCATION" dedicated to the 70th anniversary of the outstanding scientist, publicist, teacher, doctor of philological sciences, professor Namazaly Omashuly Omashev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE PROGRAM

 

09.45-10.00       Welcoming guests

10.00-10.10       Opening of the photo and book exhibition of Namazaly Omashev in the lobby of the administration

10.10-10.20       Professor N. The ceremony of handing over Omashev's books to the "shelf of honesty"

10.20-10.50       Introduction to Al-Farabi TV and Radio Complex,

                          audiences

10.50 10.55       Distribution of free books on the "Charity Square"

11.00-12.30       Conference

12.30                 Lunch break

                          Take a memorable photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The conference will be held in the auditorium of the Faculty of Journalism named after Yerbol Shaimerdenov (214)

 

In the Presidium (offline)

Name: Namazaly Omashevich Omashev ‒ Doctor of Philology, Professor, Director of the Institute for the Study of Journalism

On the right: a representative of the administration

Left: Sagatbek Medeubek ‒ Dean of the Faculty of Journalism (moderator)

Around the table:

 

1. Bolat Yeshmukhambetovich Kumekov, Doctor of Historical Sciences, Academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan

2. Musabek Turbekov, Doctor of Law, Bank RBK

independent director, member of the board of directors

3.Sagymbay Kozybayev ‒ Doctor of Historical Sciences, Professor, Al-Farabi Kazakh National University

4. Omirkhan Abdimanovich Abdimanov, Doctor of Philological Sciences, Professor

5. Baurzhan Zhakyp ‒ poet, Deputy Chairman of the Writers' Union of Kazakhstan, Doctor of Philology, Professor

6. Ayazbi Beisenkulov ‒ Doctor of Philological Sciences, International University of Information Technology, Professor of the Department of Media Communication and History of Kazakhstan

7. Sultanbayev Gulmira - Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Department of Print and Electronic Media

8. Ramazanova Aigul - Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Department of Publishing, Editing and Design Arts

9. Nazgul Shyngysova - Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of UNESCO, International Journalism and Social Media

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION

REPORT:

 

1. Ayazbi Beisenkulov ‒ Doctor of Philological Sciences, International University of Information Technology, Professor of the Department of Media Communication and History of Kazakhstan

2. Sagymbay Kozybayev ‒ Doctor of Historical Sciences, Professor, Al-Farabi Kazakh National University

3. Presentation of a book dedicated to the personality of Namazaly Omashevich and a multi-volume book of the scientist, published in the series "Ethical Life" with the approval of the Academic Council of Al-Farabi Kazakh National University.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRATULATIONS:

1. Mukhtar Abraruly Kul-Mukhammed - statesman and politician of Kazakhstan, Deputy of the Senate ,Parliament of the Kazakhstan Republic, candidate of historical sciences, doctor of legal sciences, and professor

2. Bolat Yeshmukhambetovich Kumekov, Doctor of Historical Sciences, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

3. Musabek Turbekov, Doctor of Law, Bank RBK

independent director, member of the board of directors

Speakers at the debate:

(3-5 minutes)

1. Abduvakap Kara (online) ‒ Doctor of Historical Sciences, Professor of Mimar Sinan University of Fine Arts, Turkey.

2. Ertolkyn Gayreiullah (online) ‒ Chairman of the Editorial Board and Editor-in-Chief of "Kazakh Eli" magazine, Turkey.

3. Gulnara Kenderbay ‒ (online) Professor of Columbia University, USA, New York

4. Fatima Izatullaevna Muminova (online) ‒ University of International Economics and Diplomacy, Professor of the Faculty of International Journalism, Uzbekistan

5. Abdygany Khalilov (online) ‒ Doctor of Philology, Professor, Kyrgyzstan

6. Asiya Bagdauletovna (online) ‒ journalist, film critic, graduate of Queen Mary University in London, winner of the "Serper" Youth Prize, a representative of the National Translation Bureau in London

7. Malika Tleubergenovna Zhumamuratova (online) ‒ Professor of Journalism, Karakalpak State University, Candidate of Philological Sciences, Karakalpakstan

8. Nurzhan Zhalauovna Mukhamedzhanova (online) - General Director of Almaty TV Channel

9. Zhusupbek Korgasbek (online) ‒ Editor-in-Chief of the Almaty branch of the newspaper "Egemen Kazakhstan"

10. Bolatbek Tolepbergen (online) ‒ journalist, laureate of "Daryn" award, candidate of philological sciences, director of "Shalkar" radio

 

 

Conclusion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жазба үшін – для заметок – for notes

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБ

Подписано в печать 26.09.20. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.

Печать цифровая. Объем п.л. Тираж экз. Заказ №.

Издательский дом «Қазақ университеті»

Казахского национального университета им. аль-Фараби.

050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71. КазНУ.

Отпечатано в типографии издательского дома «Қазақ университеті».