Еnvironmental journalism program

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

БАСПАСӨЗ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ КАФЕДРАСЫ

 

ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

ТҰРАҚТЫ ДАМУ БОЙЫНША ЮНЕСКО КАФЕДРАСЫ

ТӘЖІРИБЕлі ЭКОЛОГТАР ҚАУЫМДАСТЫҒЫ

"ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ АЯСЫНДАҒЫ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА"

біліктілікті арттыру курсы

БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Тіркелу уақыты: 9:00-10:00

 

Өтетін орны:

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми кітапханасы

№ 308 Абай атындағы зал

3-қабат

Өтетін мерзімі:

15-19 наурыз 2021 жыл

 

Сағ 10 00 -17 00 аралығында

Ашылу алды шаралары

«Экология. Тұрақты даму мақсаттары. Журналистика» тақырыбынды кітап және БАҚ материалдары көрмесі

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми кітапхана қоры

«Қазақстанның көркем табиғаты»

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының аға оқытушысы Асылхан Абдраимның фотокөрмесі

Фотосессия.

БАҚ өкілдерімен сұхбат

 

Модераторлар:

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының меңгерушісі, профессор Гүлмира Серікбайқызы Сұлтанбаева

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі

г.ғ.к., профессор м.а. Базарбаева Тұрсынкүл Аманкелдиевна

Курстың ашылуы

ҚР БҰҰ Жаһандық коммуникация департаменттің өкілі – Ақпарат Бюросы Басшысы Властимил Самек

10.00-10.30

Қазақстан, Қырғызсатн, Тәжікстан және Өзбекстан бойынша   Алматыдағы ЮНЕСКО Кластерлік Бюросы

Директоры Криста Пиккат

10.30-11.00

 

Ф. ғ. к, доцент

Журналистика факультетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы

11.00-11.10

 

 

География және табиғатты пайдалану факультетінің деканы г.ғ.д., профессор  

Сальников Виталий Григорьевич

11.10-11.20

 

Бірінші күн – 15 наурыз 2021

Дәріс, семинар атаулары

Дәріскер аты-жөні

Уақыты

1

Экопроблемаларды медиада жариялаудың векторлары

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының аға оқытушысы Нода Лариса Павловна

сағат

11:20-12:10

2

Биоэтика мәселелері

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының меңгерушісі, с.ғ.д., профессор

Гүлмира Сұлтанбаева

сағат   12:10-13:00

 

Түскі үзіліс уақыты

3

Қоршаған орта: деректі фото маңыздылығы

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасынының аға оқытушысы Асылхан Абдраим

сағат

14:00-15:00

4

Журналистер үшін экологиялық минимум

Тәжірибелі экологтар қауымдастығының төрайымы Маликова Лаура Алмасбековна

сағат 15:00 – 16:00, онлайн

5

Биосфераның ластануы. Экотоксиканттар.

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының аға оқытушысы х.ғ.к. Оразбаев Әділхан Ергешұлы

уақыты 16:00 – 17:00, онлайн

 

Екінші күн - 16 наурыз 2021

6

Медиадағы немесе жаңалықтардығы экологиялық сана

Жәнібек Тұлпар, Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасынының аға оқытушысы

сағат

10:00-11:00

7

Ақпараттық агенттіктерде экология тақырыбы қалай қамтылады

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасынының PhD докторанты

Абылгазова Жайна Амантайқызы

Қапасов Думан Жандосұлы - журналист, "Green Oi" ақылды экология қорының өкілі.

сағат 11.00-12:00

 

Түскі үзіліс уақыты 

8

Экологиялық тақырыптарға мультимедиалық сторителлинг

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының аға оқытушысы Санатбек Азатбекұлы Сейдеханов

сағат 14:00-15:00

9

Экологиялық мәліметтердің сенімділігі мен өзектілігін тексеру

Тәжірибелі экологтар қауымдастығының төрайымы Маликова Лаура Алмасбековна

сағат 15:00 – 16:00 онлайн

10

Төтенше жағдайлардан қорғану

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының б.ғ.к., доцент Бергенева Нургуль Сагиевна

16:00 – 17:00

 

Үшінші күн - 17 наурыз 2021

11

Кампусқа экотур:

Биомузей

 

Жасыл технологиялар зонасы

 

Университет музейі (ректорат)

 

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының доцент м.а. б.ғ.к. Мұқанова Гүлжанат Амангелдіқызы,

Рысмагамбетова Айна Акановна PhD докторы аға оқытушысы

 

10:00-13:00

 

 

 

15:00 – 17:00

 

Төртінші күн - 18 наурыз 2021

12

Қазақстан Республикасының жаңа экологиялық кодексі

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының профессоры г.ғ.д., Павличенко Людмила Михайловна

10.00-11.00

13

Экологиялық білім беру және тәрбие

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі, г.ғ.к., профессор м.а. Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна

11.00-11.30

14

Экологиялық ізді есептеу

аға оқытушы PhD докторы Рысмагамбетова Айна Акановна

11.30-12.30

 

Түскі үзіліс уақыты

15

Экологиялық тәуекелдер.

 

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының PhD докторы профессор м.а. Досжанов Ерлан Оспанович

14.00 -15.00

16

Видео-презентация: Биосфераға антропогендік әсерінің тиюы.

PhD докторы профессор м.а. Досжанов Ерлан Оспанович

15.00-17.00

 

Бесінші күн - 19 наурыз 2021

17

ТДМ және қоршаған ортаны қорғау

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының т.ғ.к., доцент м.а. Зубова Ольга Александровна

10.00-11.00

18

«Жасыл университет», «Жасыл кеңсе», «Жасыл қалашық» - заманауи университеттің даму басымдықтары

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының б.ғ.к., доцент Тажибаева Тамара Лашкаровна

11.00-12.30

 

Түскі үзіліс уақыты

19

Қалдықтардың түрлері және олардың жіктелуі

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының т.ғ.к., доцент м.а. Хамитова Корлан Кадырбековна

14.00 -15.00

 

20

Лабораториялық дәріс: Судың органолептикалық көрсеткіштерін талдау

т.ғ.к., доцент м.а. Хамитова Корлан Кадырбековна

15.00-16.30

 

 

Қорытындылау

қатысушыларға сертификат тапсыру

16.30-17.00

 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

 

КАФЕДРА ЮНЕСКО ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

 

 

АССОЦИАЦИЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ЭКОЛОГОВ

ПРОГРАММА

курса по повышению квалификации

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

В РАМКАХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

 

 

Время регистрации:

9:00-10:00

Место проведения:

Научная библиотека КазНУ имени Аль-Фараби

№308 Зал Абая

3 этаж

Дата проведения:

Дата проведения: 15-19 марта 2021 года

10 00 -17 00 часов

Мероприятия

Выставка книг и материалов СМИ на тему «Экология. Цели устойчивого развития. Журналистика»

Фонд Научной библиотеки КазНУ имени Аль-Фараби

«Уникальная природа Казахстана»

Фотовыставка старшего преподавателя кафедры Печати и электронных СМИ Асылхана Абдраима

Фотосессия.

Интервью с представителями СМИ

 

Модераторы: заведующая кафедрой печати и электронных СМИ, профессор Гульмира Серикбаевна Султанбаева

заведующая кафедрой ЮНЕСКО по устойчивому развитию,

к.г.н., и.о.профессора Базарбаева Турсынкул Аманкелдиевна

Открытие курса

Представитель департамента глобальных коммуникаций ООН РК – Руководитель Бюро Информации Властимил Самек.

10.00-10.30

Директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану

госпоже Кристе Пиккат

10.30-11.00

 

Декан факультета, кандидат филологических наук, доцент

Сагатбек Медеубекулы 

11.00-11.10

 

 

 

Декан факультета географии и природопользования д.г.н., профессор

Сальников Виталий Григорьевич

11.10-11.20

Название лекции, семинаров

Ф.И.О. лектора

Время

 

Первый день – 15 марта 2021

1

Векторы освещения экопроблем в медиа

 

Старший преподаватель кафедры печати и электронных СМИ

Нода Лариса Павловна

11:00-12:00

2

Проблемы биоэтики

д.п.н., профессор кафедры печати и электронных СМИ

Гульмира Султанбаева

12:00-13:00

 

Обеденный перерыв

3

Окружающая среда: значимость документального фото

Старший преподаватель кафедры печати и электронных СМИ Асылхан Абдраим

14:00-15:00

4

Экологический минимум для журналистов

Председатель ассоциации практикующих экологов   Маликова Лаура Алмасбековна

время 15:00 – 16:00, онлайн

5

Загрязнение биосферы. Экотоксиканты

к.х.н. доцент кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Оразбаев Әділхан Ергешұлы

время 16:00 – 17:00, онлайн

 

Второй день - 16 марта 2021

6

Экологическое сознание в медиа и новостях

Старший преподаватель   кафедры печати и электронных СМИ Жанибек Тулпар

10:00-11:00

7

Как освещается тема экологии в информационных агентствах

PhD докторант кафедры печати и электронных СМИ

Абылгазова Жайна Амантайқызы

Капасов Думан Жандосович - журналист, представитель фонда умной экологии "Green Oi".

11.00-12:00

 

Обеденный перерыв

8

Мультимедийный сторителлинг на экологические темы

Старший преподаватель кафедры печати и электронных СМИ Санатбек Азатбекович Сейдеханов

14:00-15:00

9

Проверка достоверности и актуальности данных в области экологии

Председатель ассоциации практикующих экологов   Маликова Лаура Алмасбековна

время 15:00 – 16:00 онлайн

10

Защита при чрезвычайных ситуациях

к.б.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Бергенева Нургуль Сагиевна

16:00 – 17:00

 

Третий день - 17 марта 2021

11

Экотур по кампусу:

Биомузей

 

Зона зеленых технологий

 

Музей университета (ректорат)

 

к.б.н. и.о. доцента кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Мұқанова Гүлжанат Амангелдиевна,

PhD доктор, старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Рысмагамбетова Айна Акановна

 

 

10:00-13:00

 

 

15:00 – 17:00

 

Четвертый день - 18 марта 2021

12

Новый экологический кодекс РК

д.г.н., профессор кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Павличенко Людмила Михайловна

10:00-11:00

13

Экологическое образование и воспитание

к.г.н., и.о. профессора Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна заведующая кафедрой ЮНЕСКО по устойчивому развитию

11:00-11:30

14

Расчет экологического следа

PhD доктор, старший преподаватель Рысмагамбетова Айна Акановна

11.30-12.30

 

Обеденный перерыв

15

Экологические риски

 

PhD доктор, и.о. профессора кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Досжанов Ерлан Оспанович

14.00 -15.00

16

Видео-презентация: Антропогенное воздействие на биосферу.

PhD доктор, и.о. профессора Досжанов Ерлан Оспанович

15.00-17.00

 

Пятый день - 19 марта 2021

17

ЦУР и охрана окружающей среды

к.т.н., и.о. доцента кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Зубова Ольга Александровна

10.00-11.00

18

«Зеленый университет», «зеленый офис», «зеленый кампус»- приоритеты развития современного университета

к.б.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Тажибаева Тамара Лашкаровна

11.00-12.30

 

Обеденный перерыв

 

 

19

Виды отходов и их классификация.

 

к.т.н., и.о. доцента кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Хамитова Корлан Кадырбековна

14.00 -15.00

20

Лабораторное занятие: Анализ органолептических показателей воды.

к.т.н., и.о. доцента Хамитова Корлан Кадырбековна

15.00-16.30

 

Подведение итогов

Вручение сертификатов

16 30-17 00

Фотосессия