Video lessons of the department’s lecturers

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя Название дисциплины и занятия  Дата проведения Видео урок
Абишева Зарема Маратовна

Дисциплина: Основы туристско-краеведческой работы. Тема лекции: Географическое краеведение.

В лекции рассмотрены предмет и методы физико-геграфического краеведения, основы геологического краеведения. 

08.10.2020 запись
 Жумадилов Айдар Рысбекович

Шытырман оқиғалы туризм пәні бойынша дәріс. Тақырыбы: ЕҚТА – шытырман оқиғалы туризм ресурсы.

ЕҚТА түрлері, оларды ұйымдастыру тарихы, олардың статусы, әлемде және Қазақстанда орналасу географиясы, шытырман оқиғалы туризмде пайдалану мүмкіндіктері қарастырылды.

 

 

 07.02.2021

запись
 Жумадилов Айдар Рысбекович   

Туризмнің белсенді түрлерін ұйымдастыру негіздері пәні бойынша зертханалық жұмыс. Тақырыбы: Спорттық жорықтардың классификациясы. Жорықтардың қиындық дәрежелерін, түрлерін білу. Асулардың қиындық дәрежелері. Спорттық дәреже беру тәртібі. Туристік құрал-жабдықтар, туристік баулар.

Сабақ кезінде туризм классификациясының әдістемесін, кедергілер мен маршруттарды бағалау критерийлерін зерттейді. Каримат жабдығымен танысады және тура бауды байлап үйренеді.

 

11.02.2021 
запись
 Жумадилов Айдар Рысбекович 

 

Туризмнің белсенді түрлерін ұйымдастыру негіздері пәні бойынша дәріс. Тақырыбы: Жорықтың техникалық қиындығын бағалау. Спорттық туризм жорықтарының классификациясы. Асулардың қиындық дәрежесін анықтау. 

Дәріс маұсаты – спорттық туризмде спорттық дәрежелер мен атақтарды беру ретін, ол үшін жорықтарға қойылатын талаптарды, маршруттардың қиындығын бағалау әдістемесін зерттеу.

 
 12.02.2021
запись
 Жумадилов Айдар Рысбекович 

Туризмнің белсенді түрлерін ұйымдастыру негіздері пәні бойынша зертханалық жұмыс. Тақырыбы: Тактикалық жоспарлау макетін құрастыру. Жорық құжаттары. Туристік құрал-жабдықтармен танысу, туристік бауларды байлап үйрену.

Студенттер тактикалық жоспарлау кезеңдерін, қажетті құжатты даярлау, құрал-жабдықтар және азық-түлікпен қамтамасыздандылылу сұрақтарцын зерттейді. Мұзшапқыш және альпеншток жабдықтарымен танысады. Шкоттық, брамшкоттық және тоқыма бауларын байлап үйренеді.

 

 

19.02.2021  запись
Жумадилов Айдар Рысбекович  

Туризмнің белсенді түрлерін ұйымдастыру бойынша дәріс. Тақырыбы: Жорықтың тактикалық жоспарлануы. Ұйымдастыру, материалдық-техникалық қамтамасыздандыру.

Тактикалық әзірлену жоспары, кезеңдері, қажетті құжаттар, құрал-жабдықтар мен азық-түлікпен қамтамасыздандыру сұрақтары қарастырылады.

 
 20.02.2021 запись
 Жумадилов Айдар Рысбекович    

Шытырман оқиғалы туризм пәні бойынша 5-дәріс. Тақырыбы: Экологиялық туризм – шытырман оқиғалы туризмнің ресурсы ретінде.

Экологиялық туризмнің пайда болу себебі, анықтамасы, басты қағидалары, компоненттері қарастырылды.

  22.02.2021 запись
 Жумадилов Айдар Рысбекович    

Шытырман оқиғалы туризм бойынша 6-дәріс тақырыбы: Шытырман оқиғалы турларға қатысатын туристердің мотивациясы.

Туристердің мотивациясы, турлардың таңдауға әсер тигізетін факторлар қарастырылды. 
 01.03.2021 запись

Вудворд Диляра Бахтиеровна


 

Дисциплина: Управление персоналом туристских предприятий. 

В видеоуроке рассмотрено будущее проведения крупномасштабных мероприятий после пандемии.


 23.04.2021 запись