Buribaev Bakyt

Object-Oriented Programming language Python

5/23/2021

Силлабус Python каз 2021.pdf

Лабораторная работа№11. Наследование Задания.pdf

Лабораторная работа №13 Граф интерфейс.pdf

Лабораторная работа №12 Рекурсия.pdf

Лабораторная работа №10 Классы и ООП Задания.pdf

Лаб. работа №1. Ввод-вывод.pdf

Лаб работа №9 Словари и множества.pdf

Лаб работа №8 Строковые данные.pdf

Лаб работа №7 Списки и кортежи.pdf

Лаб работа №6. Файлы и исключения.pdf

Лаб работа №4-5. Функции пользователя.pdf

Лаб работа №3. Циклические структуры.pdf

Бөрібаев, Муратова Python тілі негіздері.pdf

1-2 дәрістер - кіріспе, жалпы мәліметтерM.pdf

2 тапсырмалар Тесттер Разветвленные структуры прог

3 дәріс - Циклдер және Функциялар.pdf

3 тапсырмалар Тесттер. Циклические структуры.pdf

4 дәріс - Функциялар жалғасы.pdf

4-5 тапсырмалар Тесттер Функции.pdf

5 дәріс - Файлдар.pdf

6 тапсырмалар Тесттер Файлы и исключения.pdf

6-0 дәріс - Файлдар.pdf

6-1 дәріс - Файлдар.pdf

7 дәріс - Аластамалар.pdf

8 дәріс - Тізімдер.pdf

8-9- дәріс - Тізімдер мен кортеждерМ.pdf

9-1 дәріс - Символдар тіркестері.pdf

10-1 дәріс - Сөздіктер.pdf

11-1 дәріс - Кластар ООП.pdf

11-2 дәріс - Кластар ООП.pdf

11-3 дәріс - Кластар ООП-UML.pdf

12-1 дәріс - Кластар ООП-UML2.pdf

13-1 дәріс - Графика интерфейс.pdf

14 дәріс - Графика фигуралар.pdf

Read more >>