Our partners

KAINAR UNIVERSITY

http://psychology.kainar-edu.kz/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B/
 

EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER L.N.GUMILEV

http://www.enu.kz/ru/info/obyavleniya/55173/

 Manash Kozybayev North Kazakhstan State University

http://www.nkzu.kz/news/view?id=7420&lang=en

 THE NATIONAL SCIENTIFIC PORTAL OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

http://www.nauka.kz/page.php?page_id=75&lang=1&article_id=233

 

Kazakhstan institute for strategic studies under the president of the Republic Of Kazakhstan

http://www.kisi.kz/ru/categories/meropriyatiya-2018/posts/kruglyj-stol-%C2%ABbudushee-tvoritsya-v-uchebnyh-auditoriyah%C2%BB

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL SOCIETY

http://рпо.рф/news/events/index.php?event=6763&sphrase_id=87478

REPUBLICAN SCIENTIFIC-METHODICAL, CULTURAL-INFORMATIVE AND EDUCATIONAL PORTAL

http://altynglobus.kz/news/art-terapiya-disi-aryly-oushyny-shyarmashyly-abiletin-alyptastyru

L. N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

http://www.enu.kz/ru/info/obyavleniya/51125/

KOSTANAY STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

https://www.kspi.kz/ru/conference/6648-23-fevralya-2018 

SARSEN AMANZHOLOV EAST KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY

https://www.vkgu.kz/ru/adverts/mezhdunarodnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-tendencii-i-perspektivy-razvitiya 

URAL FEDERAL UNIVERSITY

https://urfu.ru/ru/international/mezhdunarodnye-partnery/azija/

SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI"

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/mezhdunarodna_dejnost/partn_ori/dvustranni_sporazumeniya/kazahstan

PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA

http://www.rudn.ru/?pagec=5269

LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY

https://www.msu.ru/int/partn/partn.html#kazakhstan 

BURGAS FREE UNIVERSITY

https://www.bfu.bg/ru/mezhdunarodna-deynost/mezhdunarodni-dogovori-za-satrudnichestvo
 

SCIENTIFIC SOCIAL COMMUNITY

https://www.science-community.org/ru/node/183727


ANPO AVE "Center for Applied Psychophysiology" National School of Lie Detection

https://polygraph.su

 LLC "Polyconius"