Мамандықтар

Мамандық шифры Мамандығы Оқыту бағыты

6D060900

География

Жаратылыстану ғылымдары

6D071100

Геодезия

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6D061000

Гидрология

Жаратылыстану ғылымдары

6D090200

Туризм

6D060800

Экология(гео)

Жаратылыстану ғылымдары