Орыс филологиясы және әлем әдебиеті кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: Алматы қ., әл-Фараби даңғылы 71, БОҒ-1, 3-4, 3-5-каб., филология және әлем тілдері факультеті. 

Телефондары : +7 (727) 377-33-39 (1331), +7 (727) 377-33-39 (1324). 

 

Кафедра меңгерушісі

ҚР ҰҒА мүше корреспонденті, ф.ғ.д., профессор

Жолдасбекова Баян Өмірбекқызы

E-mail:Baiyan.Zholdasbekova@kaznu.kz

8 (727) 377-33-37 (13-31), 3-4 каб.

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы бойынша орынбасары

аға оқытушы

Баянбаева Жадыра Амангелдіқызы

E-mail:Bayanbayeva.Zhadyra@kaznu.kz

8 (727) 377-33-37 (13-31), 3-4 каб.


Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық және халықаралық

байланыстар бойынша орынбасары

филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Абаева Жамиля Сериковна

E-mail:Zhamilya.Abaeva@kaznu.kz

8 (727) 377-33-37 (13-31), 3-4 каб.

 

 

 

Оқыту бағыттары 


мамандық коды мамандық оқу мерзімі біліктілік
Бакалавриат      
5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті 4 «Бакалавр» мамандығы бойынша «Орыс тілі мен әдебиеті» академиялық атағы
5В020500 Орыс филологиясы 4 «Бакалавр» мамандығы бойынша «Орыс филологиясы» академиялық атағы
Магистратура      
6М020500 Орыс филологиясы 2 «Магистр»мамандығы бойынша «Орыс филологиясы» академиялық атағы
6М011800 Орыс тілі мен әдебиеті 2 «Магистр» мамандығы бойынша «Орыс тілі мен әдебиеті» академиялық атағы
Докторантура      
6Д020500 Орыс филологиясы 3 Ғылыми атағы «PhD докторы»
6Д011800 Орыс тілі мен әдебиеті 3 Ғылыми атағы «PhD докторы»

 

 

2017-2018 оқу жылында пән тізімі 


№ р/н Пәннің атауы Пәннің түрі
1 Қазақ (орыс) тілі Міндетті
2 Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас Элективті
3 Әдебиеттануға кіріспе Міндетті
4 Қазіргі орыс тілінің фонетикасы Міндетті
5 Орыс фольклоры Міндетті
6 Антикалық әдебиет тарихы Міндетті
7 Қазіргі орыс тілі лексикологиясы Міндетті
8 Қазіргі орыс тілі сөзжасамы Міндетті
9 ХІ-ХVII ғ. орыс әдебиетінің тарихы Міндетті
10 Орта ғасыр және Қайта өрлеу дәуірі шетел әдебиетінің тарихы Міндетті
11 Қазіргі орыс тілі морфологиясы Міндетті
12 ХVIII ғ. орыс әдебиетінің тарихы Міндетті
13 XVII-XVIII ғғ.шетел әдебиетінің тарихы Міндетті
14 Жай сөйлем синтаксисі Міндетті
15 Құрмалас сөйлем синтаксисі Міндетті
16 ХІХ ғ. (І жартысы.) орыс әдебиетінің тарихы Міндетті
17 ХІХ ғ. шетел әдебиетінің тарихы Міндетті
18 ХІХ ғ. (ІІ жартысы) орыс әдебиетінің тарихы Міндетті
19 ХХ ғ. шетел әдебиетінің тарихы Міндетті
20 Орыс тілінің тарихи грамматикасы Міндетті
21 ХХ ғ. (I жартысы) орыс әдебиетінің тарихы Міндетті
22 Қазақстан орыс әдебиеті Міндетті
23 ХХ ғ. (IІ жартысы) орыс әдебиетінің тарихы Міндетті
24 Орыс тілін оқыту әдістемесі Міндетті
25 Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі
Міндетті